Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

Celková spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2020 podle předběžných výsledků meziročně poklesla o 0,6 %. Nejvýrazněji, a to 4 %, poklesla u maloodběratelů, naproti tomu spotřeba plynu v domácnostech vzrostla o více než 2 %.

Téměř 386 tisíc zákazníků v Jihomoravském kraji v roce 2020 spotřebovalo 1,04 mld. metrů krychlových zemního plynu. Velkoodběratelé, kterých bylo v Jihomoravském kraji na konci roku 2020 celkem 202, spotřebovali 386,4 mil. m3 plynu, což bylo 37,3 % krajské spotřeby. Druhým největším spotřebitelem plynu jsou domácnosti. Celkem 359,7 tis. domácností odebralo 379,1 mil. m3 plynu, což představovalo 36,6 % krajské spotřeby.

Celková spotřeba plynu proti roku 2019 poklesla o 5,8 mil. m3, tj. o 0,6 %. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u spotřeby plynu maloodběratelů – snížení o 4,2 %, spotřeba plynu velkoodběratelů poklesla o 2,9 %. Spotřeba zemního plynu vzrostla u středních odběratelů, a to o 3,9 %, v domácnostech byla meziročně vyšší o 2,2 %. Na jednoho zákazníka v roce 2020 připadla spotřeba 2 688 m3 plynu, což bylo jen o 6 m3 méně (o 0,2 %) než v roce 2019.

Tab. Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřadTab. Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji

Jedna jihomoravská domácnost v roce 2020 spotřebovala v průměru 1 054 m3 plynu, proti roku 2019 to bylo o 26 m3 více. Za vyšší spotřebou plynu v domácnostech v roce 2020 lze vidět vliv počasí v zimních měsících, resp. meziroční pokles průměrné teploty. Vyšší spotřebu lze zřejmě přičíst i opatřením vydaných v souvislosti s pandemickou situací (širší využívání práce z domu, zrušení či omezení výuky ve školách). K žádoucímu snižování spotřeby plynu může naopak sama domácnost přispívat zaváděním úspornějších kotlů či spotřebičů a zateplováním objektů. Nejnižší průměrná spotřeba plynu v domácnosti v kraji byla vykázána v roce 2014 (922 m3), naopak nejvyšší v roce 2010, a to 1 303 m3. Právě v roce 2010 byla v kraji zaznamenána nejnižší průměrná teplota z 10 sledovaných let, a to 8,8 °C.

Značná část zemního plynu je využívána k vytápění a ohřevu teplé vody, a to nejen v domácnostech, ale i u ostatních odběratelů. Z tohoto faktu vyplývá výrazná sezonnost spotřeby. V domácnostech na zimní měsíce (resp. na leden, únor a prosinec) připadla téměř polovina roční spotřeby plynu (47,5 %), u velkoodběratelů to bylo 38 % ročního objemu. Naproti tomu v letních měsících (červen, červenec, srpen) domácnosti spotřebovaly pouze 5,1 % roční spotřeby (12,9 % velkoodběratelé). Graf 2 ukazuje, jak se vzrůstající či klesající teplotou zejména u domácností klesá či roste spotřeba zemního plynu v jednotlivých měsících roku 2020.

Graf 1 Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřadGraf 1 Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Jihomoravském kraji

Graf 2 Spotřeba plynu v Jihomoravském kraji podle jednotlivých měsíců roku 2020
Pramen: Energetický regulační úřadGraf 2 Spotřeba plynu v Jihomoravském kraji podle jednotlivých měsíců roku 2020

 

Poznámka:

Informace o provozu plynárenské soustavy v krajském členění zveřejňuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Údaje za rok 2020 jsou součtem dat z jednotlivých čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR a jsou tedy předběžné.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2020 (komentář v PDF)
  • Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2020 (tabulka v XLSX)