Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

Celková spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2019 podle předběžných výsledků meziročně poklesla o 1,6 %. Nejvýrazněji, a to téměř o 5 %, poklesla spotřeba plynu v domácnostech.

Téměř 387 tisíc zákazníků v Jihomoravském kraji v roce 2019 spotřebovalo 1 042 mil. metrů krychlových zemního plynu. Velkoodběratelé, kterých bylo v Jihomoravském kraji na konci roku 2019 celkem 200, spotřebovali 398,0 mil. m3 plynu, což bylo 38,2 % krajské spotřeby. Druhým největším spotřebitelem plynu jsou domácnosti. Celkem 360,9 tisíc domácností odebralo 371,0 mil. m3 plynu, což představovalo 35,6 % krajské spotřeby.

Celková spotřeba plynu proti roku 2018 poklesla o 16,5 mil. m3, tj. o 1,6 %. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u spotřeby plynu domácností – snížení o 4,9 %, spotřeba plynu velkoodběratelů poklesla o 2,0 %. Spotřeba zemního plynu středních odběratelů zůstala na stejné úrovni, pouze spotřeba u maloodběratelů vzrostla o 6,2 %. Na jednoho zákazníka v roce 2019 připadla spotřeba 2 694 m3 plynu, což meziročně bylo o 38 m3, tj. o 1,4 % méně.

Tab. Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřadTab. Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji

Jedna jihomoravská domácnost v roce 2019 spotřebovala v průměru 1 028 m3 plynu, což proti roku 2018 znamenalo pokles o 51 m3. Pokles spotřeby plynu v domácnostech lze přičíst vcelku mírné zimě, ale i postupné snaze domácností o zavádění úspornějších kotlů či spotřebičů a zateplováním objektů. Nejnižší průměrná spotřeba plynu v domácnosti byla vykázána v roce 2014 (922 m3), naopak nejvyšší v roce 2010, a to 1 303 m3. Právě v roce 2010 byla v kraji zaznamenána nejnižší průměrná teplota z 10 sledovaných let, a to 8,8 °C.

Značná část zemního plynu je využívána k vytápění a ohřevu teplé vody, a to nejen v domácnostech, ale i u ostatních odběratelů. Z tohoto faktu vyplývá výrazná sezonnost spotřeby. V domácnostech na zimní měsíce (resp. na leden, únor a prosinec) připadla polovina roční spotřeby plynu, u velkoodběratelů to bylo 39 % ročního objemu. Naproti tomu v letních měsících (červenec, srpen, září) domácnosti spotřebovaly pouze 4,1 % roční spotřeby (12,5 % velkoodběratelé). Graf 2 ukazuje, jak se vzrůstající či klesající teplotou zejména u domácností klesá či roste spotřeba zemního plynu v jednotlivých měsících roku 2019.

Graf 1 Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřadGraf 1 Spotřeba zemního plynu podle skupin odběratelů v Jihomoravském kraji

Graf 2 Spotřeba plynu v Jihomoravském kraji podle jednotlivých měsíců roku 2019
Pramen: Energetický regulační úřadGraf 2 Spotřeba plynu v Jihomoravském kraji podle jednotlivých měsíců roku 2019

Poznámka:
Informace o provozu plynárenské soustavy v krajském členění zveřejňuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Data pocházejí od distributorů plynu a obchodníků s plynem. Údaje za rok 2019 jsou součtem dat z jednotlivých čtvrtletních zpráv o provozu plynárenské soustavy ČR a jsou tedy předběžné.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

  • Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji v roce 2019 (tabulka v XLSX)