Spotřeba paliv a energií v domácnostech Jihomoravského kraje

 

Většina ze 412 tisíc domácností v Jihomoravském kraji využívá některý ze způsobů zateplení domů, nejčastější formou jsou tepelně-izolační okna. Zemní plyn odebírají čtyři pětiny domácností v kraji. Největší objem energií je spotřebován na vytápění. Většina rodin vlastní chladničku, pračku a televizor, tři čtvrtiny domácností má i počítač. Více než dvě třetiny domácností používá osobní automobil.

Český statistický úřad uskutečnil ve druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 výběrové šetření ENERGO 2015. Jeho cílem bylo získání údajů o spotřebě jednotlivých druhů paliv a energie v domácnostech v členění podle užití. V České republice bylo osloveno téměř 20 tisíc domácností, z toho 2 tisíce domácností v Jihomoravském kraji.

Z výsledků šetření ENERGO 2015 vyplývá, že 87 % obydlených bytů v Jihomoravském kraji je v domech, které jsou nějakou formou zatepleny. V mezikrajském srovnání je tento podíl po Karlovarském kraji druhý nejvyšší. Na tepelné úspoře jihomoravských domácností se v 82 % podílí tepelně-izolační okna, v 54 % zateplení stěn a v 38 % zateplení střechy. Pouze 13 % bytů v kraji nevyužívá žádnou formu zateplení.

Elektřina je prakticky ve všech domácnostech. Domácnosti v Jihomoravském kraji ji nejvíce využívají na vaření (83 %), dále pak na ohřev vody (32 %) a jen 6 % domácností elektřinou topí. Na elektřině je v domácnosti závislá většina spotřebičů. Průměrná roční spotřeba elektřiny v kraji byla 3 284 kWh/byt a každá domácnost průměrně zaplatila za spotřebu elektřiny 15 tisíc korun za rok.

Graf 1 Domácnosti podle používaných paliv a energií v Jihomoravském kraji
(bez ohledu na účel použití)Graf 1 Domácnosti podle používaných paliv a energií v Jihomoravském kraji

Zemním plynem disponují čtyři pětiny jihomoravských domácností, je využíván na topení i vaření. Z republikových výsledků šetření je ale patrný rozdíl mezi rodinnými a bytovými domy. V rodinných domech se častěji topí a ohřívá voda plynem, v bytových domech obyvatelé využívají v obou případech ve velké míře nakupované teplo. Průměrná roční spotřeba zemního plynu v Jihomoravském kraji dosáhla 1 126 m3/byt a domácnost za to zaplatila v průměru 18 tisíc Kč.

Graf 2 Domácnosti podle používaných paliv a energií v Jihomoravském kraji
na vytápění a ohřev vody
Graf 2 Domácnosti podle používaných paliv a energií v Jihomoravském kraji na vytápění a ohřev vody

Největší díl spotřeby energií v domácnostech tvoří vytápění (67 % konečné spotřeby v domácnostech v republice) a ohřev vody (17 %). Nejčastějším zdrojem energie používané k vytápění je v Jihomoravském kraji zemní plyn. Používá ho 58,3 % domácností, což je mezi kraji nejvyšší podíl. Následuje dálkově dodávané teplo (29,8 %) a obnovitelné zdroje (19,7 %). Pro ohřev vody používá zemní plyn 46,9 % jihomoravských domácností (nejvyšší podíl mezi kraji), elektřinu využívá 32,0 % domácností a 28,3 % domácností v kraji k ohřevu vody využívá dálkově dodávané teplo. V obou případech mohou domácnosti používat i kombinace zdrojů energie.

Výsledky šetření ukazují, že většina domácností v Jihomoravském kraji je vybavena chladničkou s mrazákem, automatickou pračkou a televizorem. Chladničkou s mrazákem bylo vybaveno celkem 92,0 % domácností s průměrným stářím spotřebiče 6,8 let. Automatickou pračkou bylo vybaveno 96,1 % domácností v kraji, jejich průměrné stáří dosahovalo 6,4 roku. Téměř 99 % domácností v kraji vlastnilo televizory, jejich průměrné stáří bylo 5,4 let. Vždy desetina uvedených 3 druhů spotřebičů je zařazena v nejúspornější energetické třídě.

Počítač vlastní téměř 77 % rodin v kraji (nejvyšší podíl mezi kraji), naopak sušičku prádla mělo jen 9,0 % domácností (průměrné stáří spotřebiče 3,2 roku). Myčku nádobí vlastnilo 43,1 % domácností v kraji, což bylo nejvíce ze všech krajů ČR (průměrné stáří spotřebiče 5,6 roku).

Graf 3 Vybavení domácností vybranými spotřebiči v Jihomoravském krajiGraf 3 Vybavení domácností vybranými spotřebiči v Jihomoravském kraji

Součástí šetření byla i míra využívání automobilů k soukromým cestám domácností. Nebylo rozhodující vlastnictví dopravního prostředku, ale jeho používání. Bylo tedy zohledněno i využití firemních vozidel pro soukromé účely či využití aut z půjčoven. Auto používá v Jihomoravském kraji téměř 69 % rodin. Pětina z nich využívá dva a více automobilů, 80 % domácností využívajících auto jezdí jen jedním vozem. V dělení podle používaného paliva mezi automobily v kraji převládají vozy na benzín (63 %), naftu v kraji používá 35 % vozidel. Domácnosti v průměru ročně ujedou 9 160 km po ČR (po Středočeském kraji druhý nejvyšší nájezd) a 1 520 km v zahraničí při průměrná spotřebě 6,4 l na 100 km. Za pohonné hmoty domácnost v kraji zaplatí více než 18 tisíc Kč ročně.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172