Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji k 1. dubnu 2019

 

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2019 stavy drůbeže v Jihomoravském kraji meziročně vzrostly o 130,4 tisíce kusů na 3 667,2 tisíce kusů, což je v mezikrajském porovnání třetí největší počet. Stavy slepic byly naopak sníženy ze 788,7 tisíce kusů v roce 2018 na 696,7 tisíce kusů ve sledovaném období. V letošním roce byly také proti předchozímu roku zredukovány chovy prasat. Podle soupisu k 1. dubnu 2019 jihomoravští zemědělci rozšířili chovy skotu, koní, koz i ovcí.

Ke sledovanému datu dosáhly stavy drůbeže v Jihomoravském kraji 3 667,2 tisíce kusů. Tento počet je v porovnání mezi kraji třetí nejvyšší, nejpočetnější chovy vykázal kraj Středočeský vč. hlavního města Prahy, za kterým se umístil Pardubický kraj. Stavy drůbeže v České republice, jejichž počet k 1. dubnu 2019 činil 22 979,4 tisíce kusů, se meziročně snížily o 2,5 %, což představuje propad o 593,4 tisíce kusů. Na této skutečnosti má největší podíl Pardubický kraj s propadem o 622,4 tisíce kusů na 3 778,7 tisíce kusů, opak zaznamenal Jihočeský kraj s navýšeným počtem drůbeže o 346,0 tisíce kusů na 2 252,8 tisíce kusů. V Jihomoravském kraji se stavy drůbeže k 1. dubnu 2019 rozšířily o 3,7 %, a to je o 130,4 tisíce kusů více proti loňské srovnatelné skutečnosti.

V České republice bylo ke sledovanému datu chováno 7 581,7 tisíce slepic, v předchozím roce to bylo o 407,9 tisíce kusů více. Ve všech krajích s výjimkou krajů Středočeského vč. hlavního města Prahy, Královéhradeckého, Vysočiny a Libereckého došlo k redukci chovů. Největší meziroční snížení počtu slepic, a to více jak o čtvrtinu, zaznamenal Pardubický kraj, za kterým se umístil Jihomoravský kraj s propadem počtu slepic o 92,0 tisíce kusů na 696,7 tisíce kusů ve sledovaném období. Více jak polovinu stavů slepic v České republice vytvořily společně dva kraje, a to Středočeský vč. hlavního města Prahy a Královéhradecký. Za těmito kraji se umístil Pardubický kraj s podílem na republikovém celku 15,9 % a Jihomoravský kraj s 9,2 %.

Graf 1 Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2019 Graf 1 Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2019

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2019 činily stavy prasat v Jihomoravském kraji 135,7 tisíce kusů s meziročním propadem o 0,9 %. Jihomoravští zemědělci stavy prasat dlouhodobě redukují. V posledních patnácti letech tento sestupný trend byl přerušen pouze v roce 2006, 2015 a 2018. Letošní stavy prasat jsou proti roku 2010 téměř poloviční a proti roku 2007 téměř třetinové. V České republice stavy prasat k 1. dubnu 2019 činily 1 544,1 tisíce kusů, z toho největší chovy jsou v krajích Středočeském vč. hlavního města Prahy a Vysočina. Každý z těchto krajů se na republikovém celku podílí více jak pětinou, kraj Pardubický více jak desetinou a na čtvrtém místě se s 8,8 % umístil Jihomoravský kraj. 

Letošní stavy prasnic v České republice, které činily 90,9 tisíce kusů,  byly proti loňsku nižší o 1,3 tisíce kusů. Chovy zredukovaly všechny kraje s výjimkou kraje Ústeckého a Královéhradeckého. Největší meziroční snížení uvádí Olomoucký kraj, a to o 1,1 tisíce kusů, v Jihomoravském kraji se stavy prasnic mírně snížily a k 1. dubnu 2019 představovaly 6,7 tisíce kusů. Naopak počet selat na jižní Moravě ke sledovanému datu meziročně vzrostl o 2,3 % na 37,1 tisíce kusů.

Graf 2 Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2019 Graf 2 Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2019

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu letošního roku zaznamenaly stavy skotu celkem v Jihomoravském kraji meziroční navýšení o 847 kusů na 65,5 tisíce kusů. Nejvíce skotu se chová v Jihočeském kraji, kde podíl na republikovém celku dosáhl 15,7 %, těsně za tímto krajem se umístil Kraj Vysočina. Počet skotu v České republice byl meziročně snížen o 2,3 tisíce kusů na letošních 1 418,1 tisíce kusů. K největší redukci došlo v Ústeckém kraji, kde chovy skotu byly zmenšeny ze 44,3 tisíce kusů v roce 2018 na 42,6 tisíce kusů v letošním roce, opak zaznamenal Královéhradecký kraj s meziročním rozšířením chovů o 3,3 tisíce kusů na 101,6 tisíce kusů.

V České republice byly chovy krav meziročně rozšířeny o 3,2 tisíce kusů na letošních 590,5 tisíce kusů. Navýšení vykázaly všechny kraje s výjimkou krajů Libereckého, Středočeského vč. hlavního města Prahy a Moravskoslezského. Podle letošního soupisu hospodářských zvířat dosáhly chovy krav v Jihomoravském kraji 26,3 tisíce kusů, proti roku předchozímu je to o 777 kusů více. Podíl počtu krav na skotu se v mezikrajském porovnání pohybuje od 39,7 % v kraji Pardubickém do 47,8 % v kraji Karlovarském, v Jihomoravském kraji dosáhla hodnota tohoto ukazatele 40,2 %.  

Graf 3 Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2019 Graf 3 Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2019

Jihomoravští zemědělci dlouhodobě chovy ovcí rozšiřují. Meziroční pokles v období posledních patnácti let nastal jen v roce 2008, 2013, 2016 a 2017. Stavy ovcí v Jihomoravském kraji k letošnímu 1. dubnu se proti roku 2005 více jak zdvojnásobily a dosáhly 9,4 tisíce kusů. V mezikrajském porovnání tento počet tvoří po kraji Olomouckém nejmenší část republikového celku, a to 4,4 %, naopak kraj s největšími chovy je kraj Jihočeský s 29,8 tisíce ovcí. Podle soupisu hospodářských zvířat v České republice k 1. dubnu 2019 činily počty ovcí 213,1 tisíce kusů, což je o 5,8 tisíce kusů méně v porovnání s předchozím rokem. Na tomto propadu se podílely všechny kraje kromě krajů Karlovarského, Moravskoslezského, Jihočeského a Jihomoravského.

Počet koní v České republice se meziročně navýšil k 1. dubnu 2019 o 1,7 tisíce na 36,9 tisíce kusů. Na tomto nárůstu se podílely všechny kraje s výjimkou krajů Olomouckého a Libereckého. Nejvíce koní se chová ve Středočeském kraji vč. hlavního města Prahy, a to 8,2 tisíce kusů s meziročním nárůstem o 598 koní. Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2019 vzrostly počty koní v Jihomoravském kraji proti loňskému roku o 2,9 % na 1,6 tisíce kusů. Stavy koní na jižní Moravě jsou v mezikrajském srovnání po Karlovarském kraji druhé nejnižší.

Jihomoravští zemědělci dlouhodobě rozšiřují chovy koz – od roku 2005 se jejich počty zvýšily 5,5 krát na 2,1 tisíce v letošním roce. Nejpočetnější chovy koz jsou ve Středočeském kraji vč. hlavního města Prahy, a to 5,2 tisíce kusů a podílem na republikovém celku 17,7 %.

Tab. 1 Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji Tab. 1 Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230