Soupis hospodářských zvířat k 1. dubnu 2017

 

Jihomoravský kraj je druhým největším chovatelem drůbeže. Stavy drůbeže byly letos proti loňskému roku rozšířeny téměř o čtvrtinu na 3 817,7 tisíce kusů. Zredukovány však byly chovy prasat, jejichž počet meziročně klesl o 17,1 tisíce kusů na 132,4 tisíce kusů. Mírný propad zaznamenaly i stavy skotu, také ubylo ovcí, naopak rozšíření svých stád vykázali chovatelé koní a koz.

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2017 dosáhly stavy drůbeže v Jihomoravském kraji 3 817,7 tisíce kusů, loni to bylo téměř o čtvrtinu méně. Velikost chovů drůbeže na jižní Moravě byla v mezikrajském porovnání druhá největší, prvenství drží kraj Středočeský vč. Hlavního města Prahy. V České republice meziročně vzrostly počty drůbeže o 180,4 tisíce kusů na 21 494,3 tisíce kusů. Největší rozšíření chovů, a to o 723,9 tisíce kusů zaznamenal Jihomoravský kraj, opak vykázal Plzeňský kraj, kde se stavy drůbeže snížily o 647,3 tisíce kusů, tj. propad téměř o 30 %.  

Chovy slepic v České republice ke sledovanému datu vzrostly o 11,8 %, což představuje rozšíření chovů o 719,5 tisíce kusů. Na jižní Moravě byly počty slepic proti předchozí srovnatelné skutečnosti navýšeny o 20,2 tisíce kusů na 692,9 tisíce kusů, což je desetina republikového celku. Největší rozšíření chovů slepic, téměř na dvojnásobek, uvádí Pardubický kraj, kde soupisem bylo zjištěno 917,8 tisíce kusů. Největší redukci chovů, a to o 155,2 tisíce kusů, což představuje propad téměř o čtvrtinu, zaznamenal Plzeňský kraj.

Graf 1 Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017Graf 1 Vývoj stavů drůbeže v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017 

V Jihomoravském kraji k 1. dubnu letošního roku činily stavy prasat 132,4 tisíce kusů, čímž byla srovnatelná skutečnost z roku 2016 naplněna z 88,6 %. Podíl na republikovém celku se tak snížil z loňských 9,3 % na 8,9 %. Jihomoravští zemědělci postupně chovy prasat redukují – letošní soupis uvádí přibližně jen poloviční hodnotu v porovnání s rokem 2010 nebo rokem 2011. Stavy prasat klesly ve všech krajích s výjimkou kraje Moravskoslezského (navýšení o 6,8 tisíce kusů) a Pardubického (navýšení o 3,7 tisíce kusů). V České republice bylo letos k 1. dubnu sečteno 1 490,8 tisíce prasat, což je o 119,2 tisíce kusů méně ve srovnání s loňskem; největší úbytky uvádí Kraj Vysočina (propad o 22,7 tisíce kusů). V mezikrajském porovnání jsou nejpočetnější chovy prasat ve Středočeském kraji vč. Hlavního města Prahy a Kraji Vysočina a jejich chovy celkem tvoří více jak 40 % republikového celku.

Počty selat v Jihomoravském kraji meziročně vzrostly o 964 kusů na 35,9 tisíce kusů a představují více jak čtvrtinu stavů prasat celkem (27,1 %). Jihomoravské chovy selat tvoří 8,4 % republikového celku, a to je v meziročním vyjádření téměř o 1,3 procentního bodu více proti loňskému srovnatelnému období.

Stavy prasnic na jižní Moravě dosáhly 7,1 tisíce kusů a proti loňsku se snížily 5,1 %; počty prasniček se propadly o 8,4 % na téměř 3,4 tisíce kusů.

Graf 2 Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017Graf 2 Vývoj stavů prasat v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017

Stavy skotu celkem v Jihomoravském kraji k letošnímu dni soupisu dosáhly 63,4 tisíce kusů a proti předchozímu srovnatelnému období nedošlo k větším rozdílům. Nejpočetnější stáda skotu, která představují 222,4 tisíce kusů, vykazuje Kraj Vysočina, těsně za tímto krajem se s počtem 222,1 tisíce kusů zařadil Jihočeský kraj, který uvádí největší navýšení stavů těchto hospodářských zvířat, a to až o 2,8 tisíce kusů.

V Jihomoravském kraji tvoří podíl krav na skotu celkem téměř 40 % a jejich počty letos dosáhly 25,1 tisíce kusů. Největší chovy uvádí Jihočeský kraj, který vykázal také jejich největší meziroční rozšíření, a to o 1,4 tisíce kusů na 90,7 tisíce kusů. Opak je zaznamenán v Královéhradeckém kraji (snížení o 1,6 tisíce kusů); v Jihomoravském kraji se stavy meziročně snížily o 66 kusů. Počty jalovic ve věku od 1 do 2 let tvoří 16,7 % skotu a proti roku 2016 se jejich stavy snížily o 353 kusů na letošních 10,6 tisíce kusů. Jalovic starších 2 let bylo ke dni soupisu 2,4 tisíce kusů, loni jich bylo o 224 kusů méně.

Graf 3 Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraj v letech 2008 až 2017Graf 3 Vývoj stavů skotu v Jihomoravském kraj v letech 2008 až 2017

V Jihomoravském kraji stavy ovcí, které v mezikrajském porovnání tvoří nejmenší část republikového celku (4,1 %), dosáhly ke sledovanému datu 8,8 tisíce kusů, a to je o 583 kusů méně než v roce 2016. I přes tento propad se počty ovcí na jižní Moravě proti roku 2005 více jak zdvojnásobily. Největší chovy ovcí jsou evidovány v Jihočeském kraji (29,4 tisíce kusů).

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2017 vzrostly počty koní v Jihomoravském kraji proti loňskému roku o 5,0 % na 1,4 tisíce kusů, také chovy koz jsou početnější – meziroční nárůst o 3,0 % představoval navýšení o 44 kusů.

Tab. 1 Soupis hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230