SLDB 2011 - definitivní výsledky

 


 • Podíl obyvatel narozených v obci trvalého bydliště
 • Věková struktura obyvatelstva
 • Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let
 • Podíl obyvatel ve věku 65 a více let
 • Index stáří
 • Podíl věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti
 • Podíl obydlených rodinných domů na celkovém počtu obydlených domů
 • Města v České republice podle velikosti
 • Města v Jihomoravském kraji podle velikosti
 • Podíl cizinců podle státního občanství
 • Změna počtu obyvatel mezi sčítáními 2001 a 2011