Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Informace o sebevraždách vždy budí zvýšenou pozornost, a to i přesto, že v rozdělení úmrtí podle příčin tvoří sebevraždy jen malé procento z počtu zemřelých. V roce 2022 byla v Jihomoravském kraji jako příčina úmrtí uvedena sebevražda u 160 osob. Více než polovina sebevrahů zvolila smrt oběšením.

V Jihomoravském kraji v roce 2022 zemřelo celkem 13 344 osob. Nejvíce z nich, a to 5 449, zemřelo na nemoci oběhové soustavy (40,8 % z celku), druhou nejčastější příčinou byly novotvary (3 031 zemřelých, tj. 22,7 % z celku). Covid-19, který byl v roce 2021 třetí nejčastější příčinou úmrtí, nahradily v roce 2022 nemoci dýchací soustavy (972 zemřelých, tj. 7,3 % z celkového počtu zemřelých).

V kraji ale bylo i 160 osob, které ukončily svůj život dobrovolně, podíl sebevražd tak tvořil 1,2 % z počtu zemřelých. Počet sebevražd v kraji meziročně klesl o 5 případů. Mezi sebevrahy bylo v minulém roce 125 mužů a 35 žen. Ženy tak tvořily více než pětinu celkového počtu sebevrahů v kraji, podíl 21,9 % byl o 3,0 p. b. nižší než v roce 2021.

Nejvíce sebevrahů bylo tradičně v Brně-městě, a to 55, nejméně v okrese Blansko (8 případů). V relativním vyjádření, které zohledňuje počet obyvatel v daném území, ale byla nejvyšší sebevražednost v roce 2022 v okrese Hodonín, kde na 100 tisíc obyvatel připadlo 17,1 sebevrahů, a nejnižší v okrese Blansko (7,3 sebevrahů na 100 tisíc obyvatel).

Od roku 2011 bylo v Jihomoravském kraji spácháno 1 907 sebevražd (1 536 mužů a 371 žen). Očekávaně i v dvanáctiletém úhrnu nejvíce sebevrahů pocházelo z Brna-města (605), nejméně z okresu Vyškov (137). V relativním vyjádření z úhrnu sledovaných 12 let bylo nejvíce sebevražd spácháno na Hodonínsku (ročně v průměru 15,5 sebevražd na 100 tisíc obyvatel) a nejméně v okrese Znojmo (12,2 sebevražd na 100 tisíc obyvatel).

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Jihomoravského kraje
Tab. 1 Sebevraždy v okresech Jihomoravského kraje

Bylo uvedeno, že mezi zemřelými vlastním přičiněním je mnohem méně žen, v uplynulých 12 letech tvořily 19,5 % z počtu sebevrahů. Z okresů kraje byl nejvyšší podíl žen v letech 2011 až 2022 zaznamenán v Brně‑městě (21,3 %) a v okrese Břeclav (20,6 %), nejnižší v okrese Brno‑venkov a Hodonín (17,4 %). Vyjádření rozdílu v sebevražednosti mezi pohlavími je v relativním vyjádření úhrnu 12 let ještě výraznější. Na 100 tisíc žen totiž připadlo v Jihomoravském kraji pouze 5,1 sebevražedkyň, ovšem na 100 tisíc mužů již 22,1 sebevrahů. Z okresů kraje jsou nejvyšší přepočtené hodnoty u mužů v okrese Hodonín (26,0) a u žen v okrese Břeclav (5,8), nejnižší pak u mužů v okrese Znojmo (19,7) a u žen v okrese Brno-venkov (4,4).

Graf 1 obsahuje počty sebevražd v kraji od roku 2001 - za 22 let bylo v kraji v součtu spácháno 3 342 sebevražd (2 735 mužů a 607 žen). Nejvíce sebevražd bylo evidováno v roce 2013 (183), naopak nejméně v roce 2008, a to 120. V řeči čísel vyjádřeno, jako by za toto období z kraje zmizela obec Újezd u Brna z okresu Brno‑venkov (ke konci roku 2022 zde žilo 3 369 obyvatel).

Graf 1 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v letech 2001 až 2022
Graf 1 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v letech 2001 až 2022

Z podkladových souborů za rok 2022 lze uvést i další vybrané údaje. Např. z pohledu věkové skladby nejvíce sebevrahů, a to 15, bylo ve věku 36 až 40 let. Následovaly věkové skupiny 66 až 70 let a 76 až 80 let, v nichž figurovalo shodně 14 sebevrahů. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2022 i 15 sebevrahů ve věku do 25 let, z opačného konce věkového spektra pak 16 sebevrahů ve věku 81 a více let.

Co se týče měsíce spáchání sebevraždy, v průběhu roku 2022 jich bylo v kraji nejvíce v červenci (19), nejméně pak v březnu a září (shodně „jen“ 9 sebevražd).

Graf 2 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2022
Graf 2 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2022

Nejčastějším způsobem provedení sebevraždy v roce 2022 v Jihomoravském kraji bylo oběšení (83 sebevražd, tj. 51,9 % z celku), následoval skok z výše (23 sebevražd), použití střelné zbraně (21 sebevražd), skok nebo lehnutí si před pohybující se předmět (15 sebevražd), úmyslné sebepoškození ostrým předmětem (9 sebevražd) a úmyslné sebeotrávení (5 sebevražd).

V mezikrajském srovnání byl počet sebevražd v Jihomoravském kraji v roce 2022 druhý nejvyšší, v přepočtu sebevražd na 100 000 obyvatel (13,2) byla hodnota mezi kraji pátá nejvyšší. Nejnižší počet sebevražd v roce 2022 byl zaznamenán v Karlovarském kraji (36), naopak nejvyšší, a to 192, v Praze. Relativní vyjádření udává, že nejvyšší úroveň sebevražednosti byla v Libereckém kraji (na 100 000 obyvatel zde připadlo 15,9 sebevražd) a nejnižší v Olomouckém kraji (8,7 sebevražd na 100 000 obyvatel).

Graf 3 Sebevraždy v roce 2022 podle krajů
Graf 3 Sebevraždy v roce 2022 podle krajů

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2022 (komentář v PDF)
  • Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2022 (tabulky v XLSX)