Sebevraždy v Jihomoravském kraji - 2016

 

Informace o sebevraždách vždy budí zvýšenou pozornost, a to i přesto, že v rozdělení úmrtí podle příčin tvoří sebevraždy jen malé procento z počtu zemřelých. V roce 2016 byla v Jihomoravském kraji jako příčina úmrtí uvedena sebevražda u 153 osob. Polovina sebevrahů zvolila smrt oběšením.

V Jihomoravském kraji v roce 2016 zemřelo celkem 11 738 osob. Nejvíce z nich, a to 5 172, zemřelo na nemoci oběhové soustavy (44,1 % z celku), druhou nejčastější příčinou byly novotvary (3 030 zemřelých, tj. 25,8 % z celku). Bylo zde ale i 153 osob, které ukončily svůj život dobrovolně, podíl sebevražd tak tvořil 1,3 % z počtu zemřelých. Proti roku 2015 byl počet sebevražd o 21 případů vyšší. Mezi sebevrahy bylo 118 mužů a 35 žen. Nejvíce sebevrahů bylo v Brně-městě, a to 44, nejméně v okrese Znojmo (8). V relativním vyjádření, které zohledňuje počet obyvatel v daném území, ale byla nejvyšší sebevražednost v roce 2016 v okrese Hodonín, kde na 100 000 obyvatel připadlo 18,1 sebevrahů.

Za 10 let bylo v Jihomoravském kraji spácháno 1 496 sebevražd (1 234 mužů a 262 žen). Očekávaně i v desetiletém úhrnu nejvíce sebevrahů pocházelo z Brna-města (457), nejméně pak z okresu Vyškov (106). V relativním vyjádření z úhrnu sledovaných 10 letech bylo nejvíce sebevražd spácháno na Hodonínsku (ročně v průměru 16,3 sebevražd na 100 tisíc obyvatel) a nejméně v okrese Znojmo (10,9 sebevražd na 100 tisíc obyvatel.

Tab. 1 Sebevraždy v okresech Jihomoravského krajeTab. 1 Sebevraždy v okresech Jihomoravského kraje

Bylo uvedeno, že mezi zemřelými vlastním přičiněním je mnohem méně žen, v uplynulých 10 letech tvořily 17,5 % z počtu sebevrahů. Z okresů kraje byl nejvyšší podíl žen v letech 2007 až 2016 zaznamenán v okrese Blansko (19,7 %), nejnižší v okrese Břeclav (13,2 %). Vyjádření rozdílu v sebevražednosti mezi pohlavími je v relativním vyjádření úhrnu 10 let ještě výraznější. Na 100 tisíc žen totiž připadlo pouze 4,4 sebevražedkyň, ovšem na 100 tisíc mužů již 21,8 sebevrahů. Z okresů kraje jsou nejvyšší přepočtené hodnoty u mužů v okrese Hodonín (27,6), u žen v okrese Blansko (5,5) a nejnižší pak u mužů i u žen v okrese Znojmo (18,3 resp. 3,7 sebevrahů na 100 tisíc osob).

Za 23 let, které jsou uvedeny v grafu 1, bylo v kraji spácháno 3 501 sebevražd (2 886 mužů a 615 žen). Nejvíce sebevražd bylo evidováno v roce 2013, a to 183, nejvíce mužů spáchalo sebevraždu v roce 1995 (153), nejvíce žen v roce 2000, a to 40. 

Graf 1 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v letech 1994 až 2016Graf 1 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v letech 1994 až 2016

Z podkladových souborů za rok 2016 lze uvést i další vybrané údaje. Např. z pohledu věkové skladby třetina sebevrahů v kraji byla ve věku 55 až 70 let (52 osob, tj. 34,0 % celku). V členění na pětileté věkové skupiny byla nejpočetněji zastoupena skupina zemřelých ve věku 56 až 60 let – 19 sebevrahů tvořilo 12,4 % z celku. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 i 9 sebevrahů ve věku 18 až 25 let (5,9 % z celkového počtu).

Nejvíce sebevražd bylo v kraji spácháno v květnu, a to 18, v březnu i v prosinci bylo evidováno 17 sebevražd. Naproti tomu v srpnu a v září to bylo vždy „jen“ 8 sebevražd.

Graf 2 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2016Graf 2 Sebevraždy v Jihomoravském kraji v roce 2016

Nejčastějším způsobem provedení sebevraždy v roce 2016 v Jihomoravském kraji bylo oběšení (78 sebevražd, tj. 51,0 % z celku), následoval skok z výše (24 sebevražd, tj. 15,7 % celku), skok nebo lehnutí si „před pohybující se předmět“ (18 sebevražd, 11,8 %), použití střelné zbraně (12 sebevražd, 7,8 % z celku) a sebeotrávení (11 sebevražd, 7,2 %).

V mezikrajském srovnání byl počet sebevražd v Jihomoravském kraji v roce 2016 druhý nejvyšší, v přepočtu sebevražd na 100 000 obyvatel (13,0) byla hodnota mezi kraji 5. nejvyšší (spolu s Jihočeským a Ústeckým krajem). Nejvyšší počet sebevražd byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, ale relativní vyjádření udává, že nejvyšší úroveň sebevražednosti byla v Libereckém kraji, na 100 000 obyvatel zde připadlo 16,4 sebevražd. 

Graf 3 Sebevraždy v roce 2016 podle krajůGraf 3 Sebevraždy v roce 2016 podle krajů

Příznivěji vychází Jihomoravský kraj ze srovnání úhrnu sebevražd za 10 let (roky 2007 až 2016). Celkový počet sebevražd v Jihomoravském kraji (1 496) sice byl mezi kraji 4. nejvyšší, ale hodnota v relativním vyjádření (v průměru 12,9 sebevražd ročně na 100 000 obyvatel) byla mezi kraji 2. nejnižší (po Kraji Vysočina). Nejvyšší úroveň sebevražednosti v desetiletém období byla v Karlovarském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadlo 16,3 sebevrahů.

Graf 4 Sebevraždy v letech 2007 až 2016 podle krajůGraf 4 Sebevraždy v letech 2007 až 2016 podle krajů

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172