Registr ekonomických subjektů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2020

 

V Jihomoravském kraji bylo ke konci roku 2020 evidováno 326 tisíc subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů (RES), téměř dvě třetiny z nich byli živnostníci.

Počet ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji se k 31. 12. 2020 meziročně zvýšil o 5 342 jednotek, tj. o 1,7 % na 326 100 subjektů. V mezikrajském srovnání eviduje nejvíce subjektů hl. m. Praha s počtem 644,6 tisíc subjektů, nejméně jich bylo v Karlovarském kraji, a to 74,0 tisíc. Počet ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší a tvořil 11,1 % republikového celku.

Z hlediska právní formy v registru ekonomických subjektů v kraji převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2020 dosáhl 234 421 osob, což je 71,9 % z celkového počtu subjektů. Počet živnostníků, kteří tvořili 91,1 % všech fyzických osob, se v Jihomoravském kraji zvýšil proti konci roku 2019 o 2 557 osob, tj. o 1,2 %. Meziroční růst počtu živnostníků byl zaznamenán i v ostatních krajích republiky, nejrychlejší byl ve Středočeském kraji (o 2,0 %). V rámci České republiky jejich počet vzrostl o 1,2 %.

Počet živnostníků v Jihomoravském kraji byl mezi kraji sice 3. nejvyšší, ukazatel intenzity podnikatelské aktivity (přepočet živnostníků na 1 000 obyvatel) byl ale průměrný - mezi ostatními kraji 7. nejvyšší, resp. 8. nejnižší. Porovnání je však pouze orientační, neboť počet obyvatel je doposud znám jen za 3. čtvrtletí roku 2020.

Graf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivityGraf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivity

Počet právnických osob meziročně vzrostl o 2,8 % na 91 679 subjektů. Mezi právnickými osobami dominovaly společnosti s ručením omezeným, ke konci roku 2020 tvořily 63,5 % všech právnických osob. V RES Jihomoravského kraje jich bylo k 31. 12. 2020 celkem 58 175, to je meziročně o 3,7 % více.

U nadpoloviční většiny jednotek (57,3 %) není uveden údaj o počtu zaměstnanců, dalších 32,2 % jednotek bylo bez zaměstnanců. Celkem 234 podniků v kraji zaměstnávalo  250 a více zaměstnanců a z tohoto počtu bylo 37 podniků v kategorii 1 000 a více zaměstnanců.

Ve struktuře podle převažující činnosti CZ-NACE bylo nejvíce subjektů zabývajících se velkoobchodem a maloobchodem, opravami a údržbou motorových vozidel. Na konci roku 2020 jich bylo evidováno 61,4 tisíc. Přestože se jejich počet meziročně snížil o 4,4 %, tvořily téměř pětinu z celkového počtu subjektů. Celkem 42,8 tisíc subjektů (13,1 %) mělo jako převažující činnost průmysl. Stavebnictvím se zabývalo 38,8 tisíc subjektů (11,9 %).

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)

Je však nutno upozornit, že v registru ekonomických subjektů jsou uvedeny všechny jednotky bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Užší soubor, i když spíše z hlediska statistického využití, tvoří údaje za subjekty se zjištěnou aktivitou (dříve označované jako statistická jednotka typu podnik). Za tuto jednotku je považován subjekt, který podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje ekonomickou činnost. Ke konci roku 2020 byla aktivita zjištěna u 54,0 % z celkového počtu subjektů v RES. Jejich skladbu podle oboru činnosti znázorňuje graf 2. Je zřejmé, že struktura činností se v průběhu 5 srovnatelných let významně nezměnila s výjimkou odvětví velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

Graf 2 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)Graf 2 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)

V rámci Jihomoravského kraje sídlilo nejvíce ekonomických subjektů v Brně-městě (43,6 % z celkového počtu subjektů) a v okrese Brno-venkov (15,9 %), naopak nejméně subjektů bylo registrováno v okrese Vyškov (6,5 %).

Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2020)Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2020)

 

Tab. 3 Největší zaměstnavatelé (podle počtu zaměstnanců) v Jihomoravském kraji (k 31. 12. 2020)
(zdroj: RES; řazeno abecedně)
Tab. 3 Největší zaměstnavatelé (podle počtu zaměstnanců) v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12. 2020)

 

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115