Registr ekonomických subjektů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018

 

V Jihomoravském kraji bylo ke konci roku 2018 evidováno téměř 320 tisíc subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů (RES).

Počet ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji se k 31. 12. 2018 zvýšil o 4 905 jednotek, tj. o 1,6 % na 319 647 subjektů. V mezikrajském srovnání eviduje nejvíce subjektů Hl. m. Praha s počtem 622,4 tisíc subjektů, nejméně jich bylo v Karlovarském kraji, a to 75,2 tisíc. Počet ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší a tvořil 11,1 % republikového celku.

Z hlediska právní formy v registru ekonomických subjektů v kraji převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2018 dosáhl 232 948 osob, což je 72,9 % z celkového počtu subjektů. Počet živnostníků, kteří tvořili 89,4 % všech fyzických osob, se v Jihomoravském kraji zvýšil proti konci roku 2017 o 1 535 osob, tj. o 0,7 %. Meziroční růst počtu živnostníků byl zaznamenán i v ostatních krajích republiky (kromě Karlovarského kraje), nejrychlejší byl v Hlavním městě Praze (o 1,9 %). V rámci ČR jejich počet vzrostl o 1,0 %.

Počet živnostníků v Jihomoravském kraji byl mezi kraji sice 3. nejvyšší, ukazatel intenzity podnikatelské aktivity (přepočet živnostníků na 1 000 obyvatel) byl ale průměrný - mezi ostatními kraji 7. nejnižší, resp. 8. nejvyšší. Porovnání je však pouze orientační, neboť počet obyvatel je doposud znám jen za 3. čtvrtletí roku 2018.

Graf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivityGraf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivity

Počet právnických osob meziročně vzrostl o 3,8 % na 86 699 subjektů. Mezi právnickými osobami dominovaly společnosti s ručením omezeným, ke konci roku 2018 tvořily 62,5 % všech právnických osob. V RES Jihomoravského kraje jich bylo k 31. 12. 2018 celkem 54 160, to je meziročně o 5,2 % více.

U nadpoloviční většiny jednotek (58,1 %) není uveden údaj o počtu zaměstnanců, dalších 31,1 % jednotek bylo bez zaměstnanců. Celkem 243 podniků v kraji zaměstnávalo  250 a více zaměstnanci a z tohoto počtu bylo 37 podniků v kategorii 1 000 a více zaměstnanců.

Ve struktuře podle převažující činnosti CZ-NACE bylo nejvíce subjektů zabývajících se velkoobchodem a maloobchodem, opravami a údržbou motorových vozidel. Na konci roku 2018 jich bylo evidováno 67,6 tisíc (21,1 % z celkového počtu). Další významnou oblastí je průmysl (41,6 tisíc subjektů, tj. 13,0 %) a stavebnictví (38,0 tisíc subjektů, tj. 11,9 %).

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)

Je však nutno uvést, že v registru ekonomických subjektů jsou uvedeny všechny jednotky bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Užší soubor, i když spíše z hlediska statistického využití, tvoří údaje za subjekty se zjištěnou aktivitou (dříve označované jako statistická jednotka typu podnik). Za tuto jednotku je považován subjekt, který podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje ekonomickou činnost. Ke konci roku 2018 byla aktivita zjištěna u 53,1 % z celkového počtu subjektů v RES. Jejich skladbu podle oboru činnosti znázorňuje graf 2. Je zřejmé, že struktura činností se v průběhu 5 srovnatelných let významně nezměnila.

Graf 2 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12. 2018)Graf 2 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12. 2018)

V rámci Jihomoravského kraje sídlilo nejvíce ekonomických subjektů v Brně-městě (43,4 % z celkového počtu subjektů) a v okrese Brno-venkov (15,7 %), naopak nejméně subjektů bylo registrováno v okrese Vyškov (6,5 %).

Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2018)Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2018)

Tab. 3 Největší zaměstnavatelé (podle počtu zaměstnanců) v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12. 2018)(zdroj: RES; řazeno abecedně)Tab. 3 Největší zaměstnavatelé (podle počtu zaměstnanců) v Jihomoravském kraji

Podrobné údaje registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2018 za Jihomoravský kraj a jeho okresy budou uvedeny ve Statistickém bulletinu Jihomoravského kraje za rok 2018, jenž bude zveřejněn na www.brno.czso.cz  v dubnu 2019.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115

  • Registr ekonomických subjektů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 (aktualita v PDF)