Registr ekonomických subjektů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016

 

V Jihomoravském kraji bylo k 31. 12. 2016 evidováno 309 786 subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů (RES). Proti konci roku 2015 se počet ekonomických subjektů zvýšil o 5 057 jednotek, tj. o 1,7 %. Z územního pohledu v rámci Jihomoravského kraje sídlilo nejvíce ekonomických subjektů v Brně-městě (43,0 % z celkového počtu subjektů) a v okrese Brno-venkov (15,8 %), naopak nejméně subjektů bylo registrováno v okrese Vyškov (6,6 %). V mezikrajském srovnání eviduje nejvíce subjektů Hlavní město Praha s počtem 590,3 tisíc subjektů, nejméně jich bylo v Karlovarském kraji, a to 75,8 tisíc. Počet ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší a tvořil 11,0 % z republikového celku.

Z hlediska právní formy v registru ekonomických subjektů v kraji převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2016 dosáhl 229 632 osob, což je 74,1 % z celkového počtu subjektů. Počet živnostníků, kteří tvořili 88,6 % všech fyzických osob, se v Jihomoravském kraji zvýšil proti konci roku 2015 o 2 958 osob, tj o 1,5 %. Meziroční růst počtu živnostníků byl zaznamenán i v ostatních krajích republiky, nejrychlejší byl v Hlavním městě Praze (o 2,4 %). V rámci ČR jejich počet vzrostl o 1,3 %.

Počet živnostníků v Jihomoravském kraji byl mezi kraji sice 3. nejvyšší, v přepočtu na 1 000 obyvatel (ukazatel intenzity podnikatelské aktivity – porovnání je však pouze orientační, neboť počet obyvatel je doposud znám jen za 3. čtvrtletí roku 2016) byl ale průměrný - mezi ostatními kraji 7. nejnižší, resp. 8. nejvyšší.

Počet právnických osob meziročně poklesl o 1,1 % na 80 154 subjektů. Mezi právnickými osobami dominovaly společnosti s ručením omezeným, ke konci roku 2016 tvořily 60,7 % všech právnických osob. V RES Jihomoravského kraje jich bylo k 31. 12. 2016 celkem 48 684 a jejich počet meziročně vzrostl o 5,6 %.

U nadpoloviční většiny jednotek (58,1 %) není uveden údaj o počtu zaměstnanců, dalších 31,0 % procent jednotek bylo bez zaměstnanců. V Jihomoravském kraji sídlilo 231 podniků s 250 a více zaměstnanci a z tohoto počtu bylo 28 podniků v kategorii 1 000 a více zaměstnanců.

Ve struktuře podle převažující činnosti CZ-NACE bylo nejvíce subjektů zabývajících se velkoobchodem a maloobchodem; opravami a údržbou motorových vozidel. Na konci roku 2016 jich bylo evidováno 69,0 tisíc (22,3 % z celkového počtu). Další významnou oblastí je průmysl (40,0 tisíc subjektů, tj. 12,9 %) a stavebnictví (36,9 tisíc subjektů, tj. 11,9 %).

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stavy k 31. 12.)Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stavy k 31. 12.)

Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2016)Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2016)

Graf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivity podle krajů (stav k 31. 12. 2016)Graf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivity (k 31. 12. 2016)

Je však nutno uvést, že v registru ekonomických subjektů jsou uvedeny všechny jednotky bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Užší soubor, i když spíše z hlediska statistického využití, tvoří údaje za subjekty se zjištěnou aktivitou (dříve označované jako statistická jednotka typu podnik). Za tuto jednotku je považován subjekt, který podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje ekonomickou činnost. Ke konci roku 2016 byla aktivita zjištěna u 52,0 % z celkového počtu subjektů v RES. Jejich skladbu podle oboru činnosti znázorňuje graf 2. Je zřejmé, že struktura činností se v průběhu 4 srovnatelných let významně nezměnila.

Graf 2 RES a statistické jednotky typu podnik podle převažující činnosti CZ-NACE v Jihomoravském kraji
(stav k 31. 12.)Graf 2 RES a statistiké jednotky typu podnik podle převažující činnosti CZ-NACE v Jihomoravském kraji

Tab. 3 Největší zaměstnavatelé (podle počtu zaměstnanců) v Jihomoravském kraji (k 31. 12. 2016)
(zdroj: RES; řazeno abecedně)Tab. 3 Největší zaměstnavatelé (podle počtu zaměstnanců) v Jihomoravském kraji (k 31. 12. 2016)

Podrobné údaje registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2016 za Jihomoravský kraj a jeho okresy budou uvedeny ve Statistickém bulletinu Jihomoravského kraje za rok 2016, jenž bude zveřejněn na www.brno.czso.cz  v dubnu 2017.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115