Průmysl v roce 2017

 

Přes 250 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci) sídlících v Jihomoravském kraji zaměstnávalo v roce 2017 přibližně 70,6 tisíc osob (meziročně nepatrný nárůst o 0,2 %). Ve velikosti zaměstnanosti v průmyslu obsadil Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání 4. místo. Nejvíce pracujících v průmyslu má Moravskoslezský kraj (108,2 tisíc osob), následuje Středočeský kraj (105,7 tisíc osob) a Praha (79,8 tisíc osob). Jedině v Moravskoslezském a Karlovarském kraji došlo v průmyslu k poklesu počtu zaměstnanců, v ostatních krajích se projevil nárůst, nejvyšší ve Středočeském kraji (o 5,7 %).

Průměrná mzda v jihomoravských průmyslových podnicích dosáhla výše 30 319 Kč a byla uprostřed mzdového rozpětí mezi jednotlivými kraji republiky. Oproti roku 2016 mzda na jižní Moravě vzrostla o 7,5 %, což byl v mezikrajském srovnání 3. nejvyšší nárůst (spolu s Pardubickým krajem). V Karlovarském kraji došlo nejvyššímu nárůstu mzdy (o 8,4 %), který však provázelo snížení počtu pracovníků (o 2,6 %).

V roce 2017 podniky v Jihomoravském kraji utržily 242,2 mld. Kč za prodej výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o 17,7 mld. více než v roce předcházejícím (nárůst o 7,9 %). V Ústeckém kraji tržby vzrostly nejvíce, a to o 18,8 %, nejmenší nárůst tržeb zaznamenal kraj Moravskoslezský (o 0,6 %).

Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2017*)
(předběžné údaje) Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2017

 

Graf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském krajiGraf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105