Průmysl v roce 2016

 

Téměř 250 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci) sídlících v Jihomoravském kraji zaměstnávalo v roce 2016 přibližně 70,9 tisíc osob (meziročně více o 2,9 %). Ve velikosti zaměstnanosti v průmyslu obsadil Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání 4. místo. Nejvíce pracujících v průmyslu má Moravskoslezský kraj (110,0 tisíc osob), následuje Středočeský kraj (100,0 tisíc osob) a Praha (77,0 tisíc osob). Jedině v Hlavním městě Praze došlo v průmyslu k poklesu počtu zaměstnanců, v ostatních krajích se projevil nárůst, nejvyšší v Ústeckém kraji (o 6,6 %).

Průměrná mzda v jihomoravských průmyslových podnicích dosáhla výše 28 146 Kč a byla uprostřed mzdového rozpětí mezi jednotlivými kraji republiky. Oproti roku 2015 mzda na jižní Moravě vzrostla o 4,1 %, což byl v mezikrajském srovnání 4. nejnižší nárůst, o 5 a více procent vzrostly mzdy v krajích Ústeckém a Karlovarském

V roce 2016 podniky v Jihomoravském kraji utržily 224,9 mld. Kč za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o 8,6 mld. více než v roce předcházejícím (nárůst o 4,0 %). Ve Středočeském kraji tržby vzrostly nejvíce, a to o 7,1 %, pokles tržeb zaznamenaly čtyři kraje, nejvyšší propad 11,5 % byl v Ústeckém kraji.

Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2016*)
(předběžné údaje)Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2016

Graf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105