Průmysl v roce 2015

 

Velké průmyslové podniky se 100 a více zaměstnanci v Jihomoravském kraji v roce 2015 vykázaly meziroční nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků o 6,7 %, ovšem ve srovnání s předchozím meziročním navýšením byl růst poloviční.

Téměř 260 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci) sídlících v Jihomoravském kraji zaměstnávalo v roce 2015 přibližně 73,0 tisíc osob. Ve velikosti zaměstnanosti v průmyslu obsadil Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání 4. místo. Nejvíce pracujících v průmyslu má Moravskoslezský kraj (110,0 tisíc osob), následuje Středočeský kraj (97,1 tisíc osob) a Praha (86,4 tisíc osob). Jedině v Karlovarském kraji došlo v průmyslu k poklesu počtu zaměstnanců, v ostatních krajích se projevil nárůst, nejvyšší ve Zlínském kraji (o 8,1 %) a Olomouckém kraji (o 7,9 %).

Průměrná mzda v jihomoravských průmyslových podnicích dosáhla výše 26 968 Kč a byla uprostřed mzdového rozpětí mezi jednotlivými kraji republiky. Oproti roku 2014 mzda na jižní Moravě vzrostla o 3,3 %, což byl v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší nárůst, nejvíce vzrostly mzdy v Plzeňském a Jihočeském kraji.

V roce 2015 podniky v Jihomoravském kraji utržily 226,4 mld. Kč za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o 23,4 mld. více než v roce předcházejícím a nejvíce za posledních 10 let. Meziroční nárůst tržeb ve výši 6,7 % byl v mezikrajském porovnání čtvrtý nejvyšší, nejvíce vzrostly v Olomouckém kraji. Naopak propad byl zaznamenán v Ústeckém a Karlovarském kraji a také v Hlavním městě Praze.

Tab. Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2015*)
(předběžné údaje)
Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2015

Graf Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském krajiVybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Iveta Konečná
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: iveta.konecna@czso.cz
tel.: 542 528 105