Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2021

 

V roce 2021 bylo v průmyslových podnicích v Jihomoravském kraji zaměstnáno 69,8 tis. osob, jejich průměrná mzda dosáhla hodnoty 37 847 Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy meziročně vzrostly o 13,9 % na 254,5 mld. Kč.

Téměř 250 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci) sídlících v Jihomoravském kraji zaměstnávalo v roce 2021 přibližně 69,8 tis. osob. Z hlediska zaměstnanosti v průmyslu obsadil Jihomoravský kraj v mezikrajském porovnání 4. místo. Nejvíce pracujících v průmyslu má Středočeský kraj (111,7 tis. osob), následuje Moravskoslezský kraj (98,2 tis. osob) a hlavní město Praha (75,8 tis. osob). Ve čtyřech krajích došlo k mírnému meziročnímu nárůstu počtu zaměstnanců, nejvíce počet vzrostl právě v Jihomoravském kraji, a to o 3,3 %.

Průměrná mzda v jihomoravských průmyslových podnicích dosáhla 37 847 Kč a mezi kraji byla 5. nejvyšší, v republice se mzda pohybovala od 34 569 Kč v Karlovarském kraji po 47 288 Kč v kraji Středočeském. Meziroční nárůst mezd v průmyslu byl zaznamenán ve všech krajích, nárůst ve výši 7,4 % na jižní Moravě byl 2. nejvyšší a o 2 procentní body převyšoval republikový průměr. Nejvíce si polepšili zaměstnanci průmyslových podniků Kraje Vysočina, a to o 8,5 %.

V roce 2021 podniky v Jihomoravském kraji utržily 254,5 mld. Kč za prodej výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o 13,9 % (o 31,0 mld. Kč) více než v roce předcházejícím. Nárůst byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou Prahy a Pardubického kraje. Nejvyšší nárůst tržeb vykázal Ústecký kraj, a to přes čtvrtinu. Objem tržeb byl v Jihomoravském kraji 6. nejvyšší, prvenství drží kraj Středočeský, kde průmyslové podniky utržily 802,6 mld. Kč.

Tab. 1 Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2021*)
(předběžné údaje)
Tab. 1 Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2021
 

Graf 1 Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji
Graf 1 Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 139

 

  • Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2021 (komentář v PDF)
  • Průmysl v Jihomoravském kraji v roce 2021 (tabulka v XLSX)