Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2017 a za rok 2017

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 4. čtvrtletí 2017 částky 30 875 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 7,9 %, tj. o 2 248 Kč, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 5,2 %. V 1. až 4. čtvrtletí 2017 průměrná mzda v kraji činila 28 549 Kč, což bylo proti roku 2016 o 1 797 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 6,7 %, reálný růst činil 4,1 %.

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2017

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2017 částky 30 875 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2016 vzrostla o 2 248 Kč, tj. o 7,9 %. V mezikrajském srovnání byla mzda třetí nejvyšší (po Hl. m. Praze a Středočeském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 771 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 2. nejnižší, nejvýrazněji se mzdy zvýšily v Karlovarském kraji, a to o 9,3 %.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 4. čtvrtletí 2017 činila míra inflace 2,6 % (index spotřebitelských cen za celou ČR). Reálná mzda v Jihomoravském kraji tak vzrostla o 5,2 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, v rámci ČR se mzdy ve 4. čtvrtletí reálně zvýšily o 5,3 %.

Objem mezd vzrostl o 9,8 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,8 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2017 zaměstnávaly 460,2 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze) a byl o o 8,3 tis. osob vyšší než ve stejném období roku 2016. Nárůst počtu zaměstnaných ve 4. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech krajích ČR.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 4. čtvrtletí 2017
(předběžné výsledky)Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 4. čtvrtletí 2017

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
(osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017

 

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji za 12 měsíců roku 2017 výše 28 549 Kč a proti předešlému roku vzrostla o 1 797 Kč (o 6,7 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Jihomoravském kraji 4. nejvyšší, růst mezd byl ale 3. nejnižší. Oproti republikovému průměru mzda zaostávala o 955 Kč a růst mzdy byl o 0,3 procentního bodu nižší.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy
v ČR a krajích*) v 1. až 4. čtvrtletí 2017
(předběžné výsledky)

Spotřebitelské ceny se v 1. až 4. čtvrtletí 2017 zvýšily o 2,5 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti roku 2016 vzrostla o 4,1 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvýraznější v Karlovarském kraji, a to o 5,9 %. Nejnižší reálný růst mezd byl zjištěn v Praze (o 3,1 %), zde jsou ale mzdy dlouhodobě nejvyšší.

Objem mezd v kraji v roce 2017 vzrostl o 8,7 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,9 %. V 1. až 4. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 455,0 tisíc osob, proti roku 2016 se zvýšil o 8,3 tisíc osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
(osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172