Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí 2017

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 3. čtvrtletí 2017 částky 28 244 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 6,5 %, tj. o 1 713 Kč, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 3,9 %. V 1. až 3. čtvrtletí 2017 průměrná mzda v kraji činila 27 762 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2016 o 1 644 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 6,3 %, reálný růst činil 3,8 %.

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2017

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2017 částky 28 244 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2016 vzrostla o 1 713 Kč, tj. o 6,5 %. V mezikrajském srovnání byla mzda čtvrtá nejvyšší (po Hl. m. Praze, Středočeském a Plzeňském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 806 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 2. nejnižší a o 0,3 bodu nižší, než růst mzdy v ČR.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 3. čtvrtletí 2017 činila míra inflace 2,5 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Reálná mzda v Jihomoravském kraji tak vlivem inflace vzrostla o 3,9 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech krajích - nejvyšší v Karlovarském kraji, a to o 6,0 %. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 4,2 %.

Změny ve mzdovém vývoji v kraji doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí roku 2017 zaměstnávaly 457,0 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze). Proti stejnému období roku 2016 byl počet zaměstnaných o 2,1 % vyšší (o 9,3 tis. osob). Nárůst počtu zaměstnaných ve 3. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech krajích ČR.

 

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 453,3 tisíc osob, proti stejnému období roku 2016 se zvýšil o 8,5 tisíc osob, tj. o 1,9 %.

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji za 9 měsíců roku 2017 výše 27 762 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 1 644 Kč (o 6,3 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Jihomoravském kraji 4. nejvyšší, růst mezd byl 3. nejnižší. Ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 999 Kč, růst mzdy byl oproti průměru ČR o 0,3 procentního bodu nižší.

Spotřebitelské ceny se v 1. až 3. čtvrtletí 2017 zvýšily o 2,4 %, reálná mzda tak v kraji proti 1. pololetí roku 2016 vzrostla o 3,8 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvýraznější v Karlovarském kraji (o 5,6 %). Nejnižší reálný růst mezd byl zjištěn v Hl. městě Praze (o 2,6 %).

 

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

  • Tabulková a grafická příloha
  • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích ve 3. čtvrtletí 2017
  • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017
  • Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
  • Související odkazy