Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2018

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2018 částky 30 470 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 8,6 %, tj. o 2 423 Kč, reálný růst s ohledem na inflaci dosáhl 6,2 %. V 1. pololetí 2018 průměrná mzda v kraji činila 29 860 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2017 o 2 401 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 8,7 %, reálný růst činil 6,5 %.

Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2018

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2018 částky 30 470 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2017 vzrostla o 2 423 Kč, tj. o 8,6 %. V mezikrajském srovnání byla mzda čtvrtá nejvyšší (po Hl. m. Praze, Středočeském a Plzeňském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 1 381 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 7. nejnižší a byl shodný s republikovým růstem.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 2. čtvrtletí 2018 činila míra inflace 2,3 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak vlivem inflace vzrostla o 6,2 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech krajích - nejvyšší ve Středočeském kraji. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 6,2 %.

Objem mezd vzrostl o 10,3 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,5 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2018 zaměstnávaly 463,9 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze) a byl o o 7,0 tis. osob vyšší než ve stejném období roku 2017. Nárůst počtu zaměstnaných ve 2. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech krajích ČR.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2018
předběžné výsledky)Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2018

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

 

Průměrná mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. pololetí výše 29 860 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 2 401 Kč (o 8,7 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Jihomoravském kraji 3. nejvyšší, růst mezd byl ale 5. nejnižší (spolu s Pardubickým krajem). Ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 1 202 Kč, růst mzdy byl oproti průměru ČR o 0,1 procentního bodu vyšší.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*)
v 1. až 2. čtvrtletí 2018

(předběžné výsledky)Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Spotřebitelské ceny se v 1. až 2. čtvrtletí 2018 zvýšily o 2,1 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti 1. pololetí roku 2017 vzrostla o 6,5 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, nejvýraznější v Královéhradeckém kraji. V rámci ČR reálná mzda v 1. pololetí vzrostla o 6,4 %.

Objem mezd v kraji v 1. pololetí roku 2018 proti stejnému období minulého roku vzrostl o 10,7 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,8 %. V 1. až 2. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 462,2 tisíc osob, proti stejnému období minulého roku se zvýšil o 8,1 tisíc osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172