Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2022 a v roce 2022

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 4. čtvrtletí 2022 částky 43 092 Kč. Proti stejnému období předchozího roku nominálně vzrostla o 8,1 %, tj. o 3 214 Kč, avšak s ohledem na inflaci reálně poklesla o 6,6 %. V 1. až 4. čtvrtletí 2022 průměrná mzda v kraji činila 39 663 Kč, což bylo meziročně o 2 408 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 6,5 %, reálně mzdy v kraji v roce 2022 poklesly o 7,5 %.

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2022

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) podle předběžných výsledků dosáhla v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2022 částky 43 092 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2021 vzrostla o 3 214 Kč, tj. o 8,1 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 3. nejvyšší (po hl. m. Praze a Středočeském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 320 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 4. nejvyšší, a to po kraji Středočeském, Jihočeském a Ústeckém. Jihomoravský kraj převýšil republikový růst o 0,2 procentního bodu. Nominální růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích ČR.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 4. čtvrtletí 2022 činila míra inflace 15,7 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak s ohledem na inflaci poklesla o 6,6 %. Je třeba dodat, že reálný pokles mzdy ve 4. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech krajích, v ČR reálná mzda poklesla o 6,7 %.

Objem mezd v Jihomoravském kraji vzrostl o 8,6 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 4. čtvrtletí 2022 zaměstnávaly 467,4 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po hl. m. Praze) a byl o 2,2 tis. osob (tj. o 0,5 %) vyšší než ve stejném období předchozího roku.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 4. čtvrtletí 2022
(předběžné výsledky)
Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 4. čtvrtletí 2022 (předběžné výsledky)


Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 výše 39 663 Kč a proti minulému roku vzrostla o 2 408 Kč (o 6,5 %). Ve srovnání s ostatními kraji byla mzda 3. nejvyšší, avšak ve srovnání s republikovým průměrem zaostávala o 690 Kč. Nominální růst mzdy v kraji byl na úrovni republikového navýšení a mezi kraji byl 4. nejvyšší.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*)
v 1. až 4. čtvrtletí 2022

(předběžné výsledky)
Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (předběžné výsledky)

Spotřebitelské ceny se v roce 2022 zvýšily o 15,1 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v Jihomoravském kraji proti roku 2021 poklesla o 7,5 %. Pokles reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích, v rámci ČR se snížila taktéž o 7,5 %.

Objem mezd v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2022 meziročně vzrostl o 7,4 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji dosáhl 464,9 tis. osob, proti předchozímu roku se zvýšil o 4,0 tis. osob (tj. o 0,9 %).

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 139