Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 a v 1. až 2. čtvrtletí 2022

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2022 částky 39 041 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 4,4 %, tj. o 1 655 Kč, reálně však s ohledem na inflaci poklesla o 9,8 %. V 1. pololetí 2022 průměrná mzda v kraji činila 38 112 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2021 o 2 049 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 5,7 %, reálně mzda za pololetí poklesla o 6,9 %.

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2022

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 částky 39 041 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2021 vzrostla o 1 655 Kč, tj. o 4,4 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 3. nejvyšší (po Praze a Středočeském), ve srovnání s průměrem republiky byla o 1 045 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 4. nejvyšší a byl shodný s republikovým růstem mezd. Je třeba uvést, že nominální růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích ČR.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 2. čtvrtletí 2022 činila míra inflace 15,8 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak s ohledem na inflaci poklesla o 9,8 %. Reálný pokles mzdy byl zaznamenán ve všech krajích - nejvyšší v Ústeckém kraji. V rámci ČR reálná mzda poklesla také o 9,8 %.

Objem mezd vzrostl o 6,0 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,5 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 zaměstnávaly 467,0 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po hl. m. Praze) a byl o 7,1 tis. osob vyšší než ve stejném období roku 2021. Pokles počtu zaměstnaných ve 2. čtvrtletí byl zaznamenán ve 2 krajích ČR (Ústeckém a Libereckém).

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2022
(předběžné výsledky)
Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2022 (předběžné výsledky)

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
 

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2022

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. pololetí roku 2022 výše 38 112 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 2 049 Kč (o 5,7 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy 3. nejvyšší, ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 921 Kč. Růst mzdy byl mezi kraji 4. nejvyšší, ale za republikovým růstem zaostával o 0,1 procentního bodu.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*)
v 1. až 2. čtvrtletí 2022

(předběžné výsledky)
Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (předběžné výsledky)

Spotřebitelské ceny se v 1. až 2. čtvrtletí 2022 zvýšily o 13,5 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti 1. pololetí roku 2021 poklesla o 6,9 %. Pokles reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích. V rámci ČR reálná mzda v 1. pololetí poklesla o 6,8 %.

Objem mezd v kraji v 1. pololetí roku 2022 proti stejnému období minulého roku vzrostl o 7,1 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,4 %. V 1. až 2. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 464,7 tis. osob, proti stejnému období minulého roku se zvýšil o 6,3 tis. osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka
Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172