Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 a v 1. až 2. čtvrtletí 2021

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2021 částky 37 182 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 11,6 %, tj. o 3 874 Kč, reálně vzrostla s ohledem na inflaci o 8,5 %. V 1. pololetí 2021 průměrná mzda v kraji činila 35 882 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2020 o 2 612 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 7,9 %, reálný růst činil 5,3 %.


Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2021

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 částky 37 182 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2020 vzrostla o 3 874 Kč, tj. o 11,6 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 4. nejvyšší (po Praze, Středočeském a Královéhradeckém kraji), ve srovnání s průměrem republiky byla o 1 093 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 3. nejnižší, republikový růst ale převýšil o 0,3 bodu. Je třeba uvést, že nominální růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích ČR.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 2. čtvrtletí 2021 činila míra inflace 2,9 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak s ohledem na inflaci vzrostla o 8,5 %. Reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech krajích - nejvyšší v Královéhradeckém kraji. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 8,2 %.

Objem mezd vzrostl o 12,6 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 0,9 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 zaměstnávaly 460,2 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po hl. m. Praze) a byl o 3,9 tis. osob vyšší než ve stejném období roku 2020. Pokles počtu zaměstnaných ve 2. čtvrtletí byl zaznamenán ve 4 krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Zlínském a Moravskoslezském).

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2021
(předběžné výsledky)
Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2021 (předběžné výsledky)
 

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)


Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. pololetí roku 2021 výše 35 882 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 2 612 Kč (o 7,9 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy 3. nejvyšší, ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 925 Kč. Růst mzdy byl mezi kraji 5. nejnižší, přesto republikový růst převýšil o 0,6 procentního bodu.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) 
v 1. až 2. čtvrtletí 2021

(předběžné výsledky)
Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (předběžné výsledky)

Spotřebitelské ceny se v 1. až 2. čtvrtletí 2021 zvýšily o 2,5 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti 1. pololetí roku 2020 vzrostla o 5,3 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán ve všech krajích. V rámci ČR reálná mzda v 1. pololetí vzrostla o 4,7 %.

Objem mezd v kraji v 1. pololetí roku 2021 proti stejnému období minulého roku vzrostl o 7,7 %, počet zaměstnanců poklesl o 0,1 %. V 1. až 2. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 458,5 tisíc osob, proti stejnému období minulého roku se snížil o 0,7 tisíc osob.


Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
(osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172