Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2020 a za 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2020 částky 33 049 Kč. Nominálně průměrná mzda v kraji vzrostla o 1,7 %, tj. o 541 Kč, reálně poklesla s ohledem na inflaci o 1,4 %. V 1. pololetí 2020 průměrná mzda v kraji činila 32 988 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2019 o 1 145 Kč více. Nominální růst tak dosáhl 3,6 %, reálný růst činil 0,2 %.

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2020

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2020 částky 33 049 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2019 vzrostla o 541 Kč, tj. o 1,7 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 3. nejvyšší (po hl. m. Praze a po Středočeském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 1 222 Kč nižší. Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 2. nejvyšší (po Ústeckém kraji) a republikový růst převýšil o 1,2 bodu. Je třeba uvést, že nominální růst mezd byl zaznamenán v 6 krajích, v 7 krajích se mzdy snížily a v Karlovarském kraji zůstaly na úrovni 2. čtvrtletí roku 2019.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 2. čtvrtletí 2020 činila míra inflace 3,1 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak s ohledem na inflaci poklesla o 1,4 %. Je třeba dodat, že reálný pokles mzdy byl zaznamenán ve všech krajích - nejvyšší v Libereckém kraji. V rámci ČR reálná mzda poklesla o 2,5 %.

Objem mezd poklesl o 1,9 %, počet zaměstnanců se snížil o 3,5 %. Subjekty v Jihomoravském kraji ve 2. čtvrtletí 2020 zaměstnávaly 453,6 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po hl. m. Praze) a byl o 16,3 tis. osob nižší než ve stejném období roku 2019. Pokles počtu zaměstnaných ve 2. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech 5 krajích ČR.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2020
(předběžné výsledky)Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) ve 2. čtvrtletí 2020

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Průměrná nominální mzda dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. pololetí roku 2020 výše 32 988 Kč a proti srovnatelnému období minulého roku vzrostla o 1 145 Kč (o 3,6 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy i jejich nárůst 3. nejvyšší, ve srovnání s republikovým průměrem mzda zaostávala o 1 212 Kč, růst mzdy v kraji převýšil republikový růst o 0,9 procentního bodu.

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*)
v 1. až 2. čtvrtletí 2020

(předběžné výsledky)Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Spotřebitelské ceny se v 1. až 2. čtvrtletí 2020 zvýšily o 3,4 % (index spotřebitelských cen za celou ČR), reálná mzda tak v kraji proti 1. pololetí roku 2019 vzrostla o 0,2 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán pouze ve 3 krajích  - kromě Jihomoravského i v Jihočeském a Ústeckém kraji. V rámci ČR reálná mzda v 1. pololetí poklesla o 0,7 %.

Objem mezd v kraji v 1. pololetí roku 2020 proti stejnému období minulého roku vzrostl o 1,2 %, počet zaměstnanců poklesl o 2,3 %. V 1. až 2. čtvrtletí dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené počty) v subjektech v Jihomoravském kraji 457,4 tisíc osob, proti stejnému období minulého roku se snížil o 11,0 tisíc osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 2 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 3 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

 Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172