Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2024

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla v 1. čtvrtletí 2024 částky 43 037 Kč. Proti stejnému období předchozího roku nominálně vzrostla o 7,3 %, tj. o 2 934 Kč, s ohledem na inflaci reálně vzrostla o 5,1 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) podle předběžných výsledků dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2024 částky 43 037 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2023 vzrostla o 2 934 Kč, tj. o 7,3 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 3. nejvyšší (po hl. m. Praze a Středočeském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 904 Kč nižší. Nominální růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích ČR, v Jihomoravském kraji byl 3. nejvyšší, proti republikovému průměru byl vyšší o 0,3 procentního bodu.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2024 činila míra inflace 2,1 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak s ohledem na inflaci vzrostla o 5,1 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy v 1. čtvrtletí byl zaznamenán ve všech krajích, v ČR reálná mzda vzrostla o 4,8 %.

Objem mezd v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl o 7,9 %. Subjekty v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2024 zaměstnávaly 468,6 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Mezi kraji to byl 2. nejvyšší počet (po hl. m. Praze) a byl o 2,4 tis. osob (tj. o 0,5 %) vyšší než ve stejném období roku 2023.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2024
(předběžné výsledky)
Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2024

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2024 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)
Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2024 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115