Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2022 částky 37 171 Kč. Proti stejnému období minulého roku nominálně vzrostla o 7,0 %, tj. o 2 441 Kč. Reálně však, se započtením inflace, poklesla o 3,8 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2022 částky 37 171 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2021 vzrostla o 2 441 Kč, tj. o 7,0 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 3. nejvyšší, nominální růst mzdy byl 3. nejvyšší (spolu se Zlínským krajem). Nárůst průměrných mezd za 1. čtvrtletí 2022 byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvýrazněji se mzdy zvýšily v Praze, a to o 8,1 %. Ve srovnání s průměrem republiky byla průměrná mzda v kraji o 758 Kč nižší, republikový průměr však přesahovaly pouze průměrné mzdy v Praze.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2022 činila míra inflace 11,2 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Reálná mzda v Jihomoravském kraji tak poklesla o 3,8 %, v rámci ČR reálná mzda poklesla o 3,6 %.

Objem mezd v kraji v 1. čtvrtletí roku 2022 vzrostl proti stejnému období předešlého roku o 8,5 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 1,4 %. Subjekty na pracovištích v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí roku 2022 zaměstnávaly 462,8 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet (po hl. m. Praze). Proti stejnému období roku 2021 byl počet zaměstnaných o 6,2 tis. osob vyšší. Snížení počtu zaměstnaných v 1. čtvrtletí bylo zaznamenáno pouze v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Tab. 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2022
(předběžné výsledky)
Tab. 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné výsledky)

 

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců. Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu a zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172