Průměrná mzda v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2018 částky 29 346 Kč. Proti stejnému období minulého roku nominálně vzrostla o 8,7 %, tj. o 2 345 Kč. Reálný růst, jenž zohledňuje inflaci, činil 6,7 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2018 částky 29 346 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2017 vzrostla o 2 345 Kč, tj. o 8,7 %. V mezikrajském srovnání byla mzda 3. nejvyšší, nominální růst mzdy ale byl až 7. nejvyšší (spolu s Libereckým krajem). Nárůst průměrných mezd za 1. čtvrtletí 2018 byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvýrazněji se mzdy zvýšily v Karlovarském kraji, a to o 10,1 %. Ve srovnání s průměrem republiky byly průměrná mzda v kraji o 919 Kč nižší, republikový průměr však přesahovaly pouze mzdy v Praze.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2018 se spotřebitelské ceny zvýšily o 1,9 % (index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak vlivem inflace vzrostla o 6,7 %. Nejnižší reálný růst byl zaznamenán v Praze, zde jsou však mzdy dlouhodobě nejvyšší.

Objem mezd v kraji v 1. čtvrtletí roku 2018 vzrostl proti stejnému období předešlého roku o 9,5 %, počet zaměstnanců se zvýšil o 0,8 %. Subjekty s pracovištěm v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí roku 2018 zaměstnávaly 452,8 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze). Proti stejnému období roku 2017 byl počet zaměstnaných o 3,4 tis. osob vyšší. Navýšení počtu zaměstnaných v 1. čtvrtletí bylo zaznamenáno ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého kraje.

Tab. Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2018
(předběžné výsledky)Tab. Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2018

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Graf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

 Poznámka
Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.