Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2017

 

Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2017 částky 27 003 Kč. Proti stejnému období minulého roku nominálně vzrostla o 5,2 %, tj. o 1 347 Kč. Reálný růst, jenž zohledňuje inflaci, činil 2,7 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2017 částky 27 003 Kč (osoby přepočtené na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2016 vzrostla o 1 347 Kč, tj. o 5,2 %. V mezikrajském srovnání byla mzda třetí nejvyšší, nominální růst mzdy ale byl 4. nejnižší (spolu s Jihočeským a Olomouckým krajem). Nárůst průměrných mezd za 1. čtvrtletí 2017 byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvýrazněji se mzdy zvýšily v Plzeňském kraji, a to o 6,8 %. Ve srovnání s průměrem republiky byla průměrná mzda v kraji o 886 Kč nižší, republikový průměr však přesahovaly pouze mzdy v Praze.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2017 činila míra inflace 2,4 %. Celková reálná mzda v Jihomoravském kraji tak vlivem inflace vzrostla o 2,7 %. Nejnižší reálný růst byl zaznamenán v Praze, zde jsou však mzdy dlouhodobě nejvyšší.

Změny ve mzdovém vývoji v kraji doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty s pracovištěm v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí roku 2017 zaměstnávaly 448,2 tisíc osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze). Proti stejnému období roku 2016 byl počet zaměstnaných o 1,7 % vyšší (o 7,6 tis. osob). Navýšení počtu zaměstnaných v 1. čtvrtletí bylo zaznamenáno ve všech krajích, nejvýraznější v Hl. m. Praze.

Tab. Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2017(předběžné výsledky)Tab. Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích*) v 1. čtvrtletí 2017

Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2017 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)Graf 1 Průměrná měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

 

Graf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 2 Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Poznámka

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172