Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2020

 

V Jihomoravském kraji se v 1. pololetí 2020 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o téměř 11 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti vzrostla o téměř 2 dny. Denně stonalo v průměru 27,9 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí letošního roku evidováno v průměru celkem 504,0 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 1,4 tisíc (o 0,3 %) osob méně než v 1. pololetí roku 2019. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za hl. městem Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl o 10,9 tisíc na 110,6 tisíc, tj. o 10,9 %. K nárůstu došlo ve všech krajích, nejvíce v Olomouckém (o 26,2 %), nejméně v Karlovarském (o 0,9 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 100,4 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (90,8 % všech případů pracovní neschopnosti), 2,1 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 8,1 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně zvýšil o 11,4 tisíc, tj. o 12,8 %.

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údajeTab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Na 100 pojištěnců připadlo ve sledovaném období v Jihomoravském kraji 21,94 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v 1. pololetí 2019 to bylo 19,72 nově hlášených případů, tj. nárůst o 11,2 %. Hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech krajích, v Olomouckém kraji byl nárůst nejvyšší (o 27,3 %). Z okresů Jihomoravského kraje se počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců zvýšil nejvíce v okrese Brno-venkov (o 14,3 %). Nejméně případů na 100 pojištěnců bylo hlášeno v okrese Brno-město (19,80 případů), nejvíce v okrese Břeclav (26,22 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (23,58 případů), pracovních úrazů v okrese Hodonín (0,73 případů), nejvíce ostatních úrazů bylo v okresech Blansko a Hodonín (2,09 případů).

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2020 denně v průměru 27 856 práce neschopných osob (o 3 636 osob více než v 1. pololetí 2019), z toho 24 295 osob pro nemoc, 720 pro pracovní úraz a 2 840 osob pro ostatní úrazy.

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně prodloužila o 1,9 dne na 45,9 dne. Nejkratší průměrná doba trvání jednoho případu byla v hl. městě Praze (40,5 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (51,8 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 5. nejdelší.

Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údajeTab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 40,8 dne v Brně-městě až 56,2 dne v okrese Hodonín. Pracovní neschopnost pro nemoc v okrese Hodonín trvala v průměru 54,5 dne, pro pracovní úraz 62,3 dne, pro ostatní úraz 71,9 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2020 v okresech Jihomoravského krajeGraf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2020 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,792 % v 1. pololetí 2019 na 5,527 % v 1. pololetí letos. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji třetí nejnižší za hl. městem Prahou (4,060 %) a Středočeským krajem (5,408 %), na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 7,216 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 4,442 % v okrese Brno-město po 8,026 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2020 v okresech Jihomoravského kraje

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2020 v okresech Jihomoravského kraje

 

Poznámka:

Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

 

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115