Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

V Jihomoravském kraji se v roce 2018 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 15,4 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o  1,4 dne. Denně stonalo v průměru 22,2 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 v průměru evidováno celkem 503,1 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 8,6 tisíc (o 1,7 %) osob více než v roce 2017. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za Hl. městem Prahou. Kromě Karlovarského a Ústeckého kraje vzrostl meziročně počet pojištěnců ve všech krajích. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem vzrostl v Jihomoravském kraji ze 174,9 tisíc v roce 2017 na 190,3 tisíc v roce 2018, tj. o 8,8 %. Meziročně vzrostl jejich počet ve všech krajích. Nejvyšší nárůst (o 11,3 %) nově hlášených případů byl v Pardubickém kraji. V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 169,7 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (89,2 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,6 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 16,0 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc meziročně vzrostl o 14,9 tisíc, tj. o 9,7 %.

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2018 v Jihomoravském kraji 37,83 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2017 to bylo 35,38 nově hlášených případů. Meziročně tento ukazatel vzrostl ve všech krajích, nejvíce v Karlovarském kraji (o 9,8 %). Z okresů Jihomoravského kraje hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech okresech, nejvyšší nárůst byl v okrese Znojmo (o 12,8 %). Nejméně případů bylo hlášeno v okrese Brno-město (33,68 případů), nejvíce v okrese Břeclav (45,22 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (39,88 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (1,68 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (4,41 případů na 100 pojištěnců).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 denně v průměru 22 225 práce neschopných osob (o 1 147 osob více než v roce 2017), z toho 19 082 osob pro nemoc, 706 pro pracovní úraz a 2 437 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech v kraji meziročně poklesla o 1,4 dne na 42,6 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v Libereckém kraji (37,7 dne), nejdéle na „neschopence“ byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,2 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 38,0 dne v Brně-městě až 51,4 dne v okrese Blansko. V okrese Blansko trvala pracovní neschopnost pro nemoc v průměru 50,0 dne. V okrese Hodonín byla nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu pro pracovní úraz (61,0 dne) a rovněž pro ostatní úraz (62,2 dne).

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018 v okresech Jihomoravského krajeGraf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,263 % v roce 2017 na 4,418 % v roce 2018 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje Hl. m. Praha s hodnotou 3,378 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,360 %. V okresech Jihomoravského kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,509 % v okrese Brno-město po 6,246 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v roce 2018 v okresech Jihomoravského kraje

Poznámka:

Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115