Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

V Jihomoravském kraji se v roce 2017 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 9,8 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o téměř 1 den. Denně stonalo v průměru 21,1 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 v průměru evidováno celkem 494,5 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 11,7 tisíc (o 2,4 %) osob více než v roce 2016. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za Hl. městem Prahou. Meziročně jejich počet vzrostl ve všech krajích. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem vzrostl v Jihomoravském kraji ze 165,1 tisíc v roce 2016 na 174,9 tisíc v roce 2017, tj. o 5,9 %. Nejvyšší nárůst (o 8,6 %) nově hlášených případů byl v Královéhradeckém kraji. Karlovarský kraj je jediným krajem, kde se počet nově hlášených případů meziročně snížil (o 0,2 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 154,8 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (88,5 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,6 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 15,5 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc meziročně vzrostl o 9,4 tisíc, tj. o 6,5 %.

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2017 v Jihomoravském kraji 35,38 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2016 to bylo 34,20 nově hlášených případů. Meziročně se tento ukazatel snížil pouze v Karlovarském kraji (o 0,4 %), nejvíce vzrostl v kraji Královéhradeckém (o 5,4 %). Z okresů Jihomoravského kraje hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech okresech, nejvyšší nárůst byl v okrese Blansko (o 11,8 %). Nejméně případů bylo hlášeno v okrese Brno-město (31,67 případů), nejvíce v okrese Břeclav (42,56 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (37,58 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (1,66 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (4,31 případů na 100 pojištěnců).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 denně v průměru 21 078 práce neschopných osob (o 808 osob více než v roce 2016), z toho 17 999 osob pro nemoc, 716 pro pracovní úraz a 2 362 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech v kraji meziročně poklesla o 0,9 dne na 44,0 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v Hl. městě Praze (38,4 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (50,3 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

 V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 39,2 dne v Brně-městě až 51,7 dne v okrese Hodonín. V okrese Hodonín trvala pracovní neschopnost pro nemoc v průměru 50,1 dne, pro pracovní úraz 59,9 dne, pro ostatní úraz 61,4 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017 v okresech Jihomoravského krajeGraf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,199 % v roce 2016 na 4,263 % v roce 2017. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje Hl. m. Praha s hodnotou 3,186 %, na posledním místě se umístil Zlínský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,173 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,406 % v okrese Brno-město po 5,985 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017 v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017 v okresech Jihomoravského kraje

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.