Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2021

 

V Jihomoravském kraji se v 1. pololetí 2021 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti téměř o čtvrtinu, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o  7 dní. Denně stonalo v průměru 29,5 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí letošního roku evidováno v průměru celkem 509,9 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 5,9 tisíc (o 1,2 %) osob více než v 1. pololetí roku 2020. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za hl. městem Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl o 27,4 tisíc na 138,0 tisíc, tj. o 24,8 %. K nárůstu došlo ve všech krajích, nejvíce ve Středočeském (o 49,4 %), nejméně v Olomouckém (o 15,2 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 127,6 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (92,5 % všech případů pracovní neschopnosti), 2,2 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz (1,6 %) a 8,1 tisíc případů ostatních úrazů (5,9 %). Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně zvýšil o 27,3 tisíc, tj. o 27,2 %.

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje
Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Na 100 pojištěnců připadlo ve sledovaném období v Jihomoravském kraji 27,06 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v 1. pololetí 2020 to bylo 21,94 nově hlášených případů, tj. nárůst o 23,3 %. Hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech krajích, v Karlovarském kraji byl nárůst nejvyšší (o 51,2 %), Z okresů Jihomoravského kraje se počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na  100  pojištěnců zvýšil nejvíce v okrese Znojmo (o 41,2 % na 32,39 případů). Nejméně případů na 100 pojištěnců bylo hlášeno v okrese Brno-město (22,61 případů), nejvíce v okrese Břeclav (32,80  případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (30,01 případů), pracovních úrazů v okrese Hodonín (0,81 případů), stejně tak bylo v okrese Hodonín nejvíce i ostatních úrazů (2,19 případů).

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2021 denně v průměru 29 481 práce neschopných osob (o 1 626 osob více než v 1. pololetí 2020), z toho 26 132 osob pro nemoc, 720 pro pracovní úraz a 2 628 osob pro ostatní úrazy.

Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje
Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz – vybrané údaje

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně zkrátila o 7,2 dne na 38,7 dne. Nejkratší průměrná doba trvání jednoho případu byla v Královéhradeckém kraji (32,5 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (42,4 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 3. nejdelší.

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 34,4 dne v okrese Znojmo až 47,2 dne v okrese Hodonín. Doba trvání pro nemoc v okrese Hodonín trvala v průměru 45,4 dne, pro pracovní úraz 57,1 dne, pro ostatní úraz 66,1 dne.


Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu
dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2021 v okresech Jihomoravského kraje
Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2021 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 5,527 % v 1. pololetí 2020 na 5,781 % v 1. pololetí letos. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají).


Graf 2 Průměrné procento
dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2021 v okresech Jihomoravského kraje
Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2021 v okresech Jihomoravského kraje

porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší za hl. městem Prahou (4,295 %), na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 7,356 %. V okresech Jihomoravského kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 4,495 % v okrese Brno-město po 8,268 % v okrese Břeclav.

 

Poznámka:

Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115