Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2018

 

V Jihomoravském kraji se v 1. pololetí 2018 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 8,8 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti se snížila o 2,1 dne. Denně stonalo v průměru 23,8 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2018 v průměru evidováno celkem 499,8 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 10,3 tisíc (o 2,1 %) osob více než v 1. pololetí roku 2017. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za Hl. městem Prahou. Meziročně počet pojištěnců vzrostl ve všech krajích. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem vzrostl v Jihomoravském kraji z 98,9 tisíc v 1. pololetí 2017 na 107,7 tisíc v 1. pololetí 2018, tj. o 8,9 %, což byl 4. nejnižší nárůst mezi kraji. V Libereckém kraji byl nárůst počtu nově hlášených případů nejvyšší (o 14,0 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 97,1 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (90,2 % všech případů pracovní neschopnosti), 2,4 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 8,2 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc meziročně vzrostl o 8,8 tisíc, tj. o 9,9 %.

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

Na 100 pojištěnců připadlo v 1. pololetí 2018 v Jihomoravském kraji 21,54 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v 1. pololetí 2017 to bylo 20,20 nově hlášených případů. Meziroční nárůst o 6,6 % byl mezi kraji 3. nejnižší, nejpomaleji hodnota ukazatele rostla ve Zlínském kraji (o 3,6%), nejrychleji v Libereckém kraji (o 11,3 %). Z okresů Jihomoravského kraje hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech okresech, nejvíce v okrese Znojmo (o 14,7 %), nejméně v okrese Břeclav (o 3,2 %). Nejméně případů bylo hlášeno v okrese Brno-město (19,27 případů), nejvíce v okrese Hodonín (25,67 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Hodonín (22,68 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů rovněž v okrese Hodonín (0,90 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (2,27 případů na 100 pojištěnců).

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2018 denně v průměru 23 764 práce neschopných osob (o 842 osob více než ve stejném období roku 2017), z toho 20 596 osob pro nemoc, 726 pro pracovní úraz a 2 442 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně zkrátila o 2,1 dne na 39,9. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v Libereckém kraji (35,3 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (46,1 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 35,8 dne v Brně-městě až 48,7 dne v okrese Blansko. V okrese Blansko trvala pracovní neschopnost pro nemoc v průměru 47,1 dne, pro pracovní úraz 56,3 dne, pro ostatní úraz 60,3 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2018 v okresech Jihomoravského krajeGraf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2018 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,683 % v 1. pololetí 2017 na 4,754 % v 1. pololetí 2018. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje Hl. m. Praha s hodnotou 3,606 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,667 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,808 % v okrese Brno-město po 6,608 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2018 v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2018 v okresech Jihomoravského kraje

Poznámka: Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115