Porážky hospodářských zvířat v roce 2017

 

Výroba masa celkem (bez drůbežího) v Jihomoravském kraji již deset let klesá. Meziroční propad v loňském roce při výrobě 32,7 tisíce tun masa představoval 3,0 %. Na tomto snížení se v plném rozsahu podílí nižší produkce vepřového masa. Naopak výroba hovězího masa již třetím rokem mírně narůstá.

V Jihomoravském kraji bylo od ledna do prosince loňského roku vyrobeno 32,7 tisíce tun masa (bez drůbežího) v jatečné hmotnosti. Převažující část tvoří maso vepřové (91,4 %). Výroba masa proti předchozímu srovnatelnému období klesla o 3,0 %, což představuje úbytek o 1,0 tisíce tun masa. Na tomto propadu se podílel nižší objem vyrobeného vepřového masa, opak je zaznamenán u hovězího masa včetně telecího i masa skopového a kozího. Výroba masa v Jihomoravském kraji v roce 2017 tvořila 11,7 % republikového celku s nárůstem proti roku 2016 o 0,2 procentního bodu. V České republice se loni vyrobilo 278,9 tisíce tun masa, čímž byla dosažena skutečnost loňského roku pouze z 95,4 %. Největším výrobcem masa je Jihočeský kraj, kde se loni vyrobilo 53,7 tisíce tun masa; objem produkce masa v Jihomoravském kraji je v mezikrajském porovnání 4. nejvyšší.

V České republice bylo v roce 2017 vyrobeno 67,7 tisíce tun hovězího a telecího masa s meziročním propadem o 5,9 %. Jihomoravský kraj se výrobou 2,8 tisíce tun hovězího masa a telecího masa, která meziročně vzrostla o 3,7 %, podílí na republikovém celku 4,1 %. Z krajů České republiky je největším producentem tohoto masa Pardubický kraj s výrobou téměř 16,9 tisíce tun.

Produkce vepřového masa v Jihomoravském kraji v roce 2017 představovala 29,9 tisíce tun v jatečné hmotnosti a v mezikrajském porovnání byla třetí nejvyšší po kraji Jihočeském a Středočeském vč. Hlavního města Prahy. Objem vyrobeného vepřového masa v Jihomoravském kraji se postupně snižuje již od roku 2008, loňský meziroční propad činil 1,1 tisíce tun. V České republice se loni vyrobilo 211,0 tisíce tun vepřového masa, což je o 9,3 tisíce tun méně než v roce 2016.

Výroba skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji v roce 2017 představovala 5 tun, a proti předchozímu roku zaznamenala nárůst o 18,6 %. Nejvíce se tohoto masa vyprodukuje v kraji Pardubickém, vloni to bylo 43 tun, což je více jak pětina republikového celku (22,3 %).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 poraženo celkem 8,3 tisíce kusů skotu s meziročním navýšením o 1,8 %. Propad byl evidován u porážek telat. Průměrná hmotnost 1 kusu poráženého skotu činila 619,2 kg, to je v mezikrajském srovnání druhá největší hmotnost a v porovnání s republikovou hodnotou je vyšší o 61,1 kg. Ve struktuře poráženého skotu tvoří největší díl, téměř tři pětiny celku, porážky býků, jedna pětina pak připadá na porážky krav. Průměrná živá hmotnost poražených býků se v krajích České republiky pohybuje od 562,0 kg ve Zlínském kraji do 706,8 kg v Jihomoravském kraji na jeden kus.

Počet poražených prasat (bez prasnic a kanců) v Jihomoravském kraji se v roce 2017 snížil proti roku 2016 o 7,5 tisíce kusů na 326,2 tisíce kusů. Průměrná živá hmotnost poraženého kusu dosahovala 114,1 kg; v mezikrajském porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 102,7 kg v Ústeckém kraji do 130,7 kg v kraji Karlovarském.

Loni bylo v Jihomoravském kraji poraženo celkem 352 ovcí včetně jehňat, s průměrnou živou hmotností 29,1 kg, což je nejnižší hodnota v porovnání mezi kraji, opak vykázal Liberecký kraj (51,1 kg živé hmotnosti 1 kusu).   

Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském krajiPorážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

Výroba hovězího a vepřového masa v letech 2007 až 2017Vývoj výroby hovězího a vepřového masa v letech 2007 až 2017

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230