Porážky hospodářských zvířat v roce 2016

 

V Jihomoravském kraji se v roce 2016 vyrobilo 33,8 tisíce tun masa (bez drůbežího) s propadem proti předchozímu roku o 2,5 %. Pokles zapříčinilo snížení výroby vepřového masa, naopak produkce hovězího masa je na vzestupu.

V roce 2016 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 33,8 tisíce tun masa v jatečné hmotnosti (bez masa drůbežího) s podílem na republikovém celku téměř 11,5 %. Rozsahem produkce se tak Jihomoravský kraj zařadil v mezikrajském porovnání na třetí místo za kraje Jihočeský a Vysočina. Převažující část výroby tvoří maso vepřové (92,0 %), maso hovězí včetně telecího se na celku podílí pouze 8,0 %. Výroba vepřového masa zaznamenala meziroční pokles 2,8 %, naopak mírný nárůst, a to o 1,0 %, je evidován u masa hovězího včetně telecího.

V Jihomoravském kraji se v roce 2016 vyrobilo 31,1 tisíce tun vepřového masa, což je v porovnání mezi kraji druhý největší objem, prvenství drží Jihočeský kraj s vyrobenými 50,5 tisíce tun masa. Pokles výroby vepřového masa uvádějí všechny kraje s výjimkou krajů Královéhradeckého, Plzeňského, Moravskoslezského a Zlínského. Největší snížení objemu výroby zaznamenal kraj Olomoucký (propad o 2,6 tisíce tun), za něj se zařadil Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy (propad o 2,5 tisíce tun) a Jihočeský kraj (propad o 2,3 tisíce tun).

Zvýšený odbyt hovězího masa se postupně promítá i do produkce této komodity - v České republice výroba meziročně vzrostla o 5,3 %. Na této skutečnosti se podílejí všechny kraje mimo Královéhradeckého, Ústeckého a Karlovarského kraje. Největší meziroční nárůst výroby, a to téměř o desetinu, uvádí Kraj Vysočina, kde se loni vyrobilo 15,9 tisíce tun masa.   

Na jižní Moravě se loni vyprodukovaly 4 tuny skopového a kozího masa; největší objem této komodity, 38 tun, uvádí Pardubický kraj s více jak pětinovým podílem na republikovém celku.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 poraženo celkem 8,2 tisíce kusů skotu, což představuje 101,1 % skutečnosti předchozího roku. Propad byl evidován u porážek býků a krav, nárůst u počtu poražených jalovic a telat. Průměrná hmotnost 1 kusu poráženého skotu činila 606,6 kg, což je v mezikrajském srovnání druhá největší hmotnost a v porovnání s republikovou hodnotou je vyšší o 49,1 kg.

Počet poražených prasat (bez prasnic a kanců) v Jihomoravském kraji zaznamenal v roce 2016 snížení o 2,9 %, to je propad o 9,9 tisíce kusů. Průměrná živá hmotnost poraženého kusu dosahovala 115,4 kg.

Loni bylo v Jihomoravském kraji poraženo celkem 104 ovcí a 201 jehňat. Průměrná hmotnost 1 kusu porážených ovcí a jehňat představovala 30,4 kg a v mezikrajském porovnání to byla druhá nejnižší hodnota.  Průměrná porážková hmotnost kusu se loni v krajích pohybovala od 29,7 kg v Karlovarském kraji do 41,1 kg v Libereckém kraji.

Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském krajiPorážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

Vývoj výroby hovězího a vepřového masa v letech 2007 až 2016Vývoj výroby hovězího a vepřového masa v letech 2007 až 2016

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230