Porážky hospodářských zvířat v lednu až září 2018

 

Od ledna do konce září letošního roku bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 22,8 tisíce tun masa (bez masa drůbežího), což je proti loňsku o 1,3 tisíce tun méně. Na tomto propadu se téměř v plném rozsahu podílela nižší výroba vepřového masa, naopak produkce hovězího a telecího masa byla navýšena.

V Jihomoravském kraji bylo v prvních devíti měsících letošního roku vyrobeno 22,8 tisíce tun masa (bez drůbežího) v jatečné hmotnosti. Tento objem je v mezikrajském porovnání čtvrtý nejvyšší a tvoří 11,0 % republikového celku. Produkce masa v Jihomoravském kraji ve sledovaném období zaznamenala propad o 5,2 %.

Výroba hovězího a telecího masa v České republice v letošních prvních devíti měsících vzrostla proti loňsku o 4,5 % a představovala 51,7 tisíce tun. Největší část tohoto objemu, více jak čtvrtinu, vytvořil Pardubický kraj, za něj se zařadil Kraj Vysočina s podílem 22,7 %. V Jihomoravském kraji se ve sledovaném období vyrobilo s meziročním navýšením o 11,5 % 2,2 tisíce tun hovězího a telecího masa, podíl na republikovém celku činil 4,3 %.

Jihomoravský kraj byl v lednu až září 2018 mezi kraji třetím největším producentem vepřového masa. Vyrobeno bylo 20,6 tisíce tun masa, což představuje 13,2 % republikového celku. Předním producentem vepřového masa mezi kraji České republiky je Jihočeský kraj s výrobou 38,6 tisíce tun, za něj se umístil Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy s 22,2 tisíce tun. Ve sledovaném období tvořila produkce vepřového masa v České republice tři čtvrtiny objemu vyrobeného masa (bez drůbežího), v Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele dosáhla 90,2 %.

Letos od ledna do konce září se v České republice vyrobilo 161 tun skopového a kozího masa. Největšími producenty této komodity jsou Pardubický kraj a Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy s celkovým podílem na republikovém celku 44,8 %. V Jihomoravském kraji se vyrobily 3 tuny skopového a kozího masa, a to je o čtvrtinu méně v porovnání s loňskem.  

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v lednu až září 2018Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v lednu až září 2018

V letošních prvních devíti měsících bylo v Jihomoravském kraji poraženo celkem 6,8 tisíce kusů skotu, a to je v porovnání s loňským srovnatelným obdobím o 781 kusů více. Nárůst byl zaznamenán u všech kategorií s výjimkou telat. Průměrná živá hmotnost poraženého skotu představovala 613,5 kg, v mezikrajském porovnání se jedná o čtvrtou největší hodnotu.

Počty poražených prasat v Jihomoravském kraji se v devíti měsících letošního roku snížily proti loňsku o 19,5 tisíce kusů na 227,6 tisíce kusů. Průměrná hmotnost porážených prasat se v mezikrajském porovnání pohybuje od 103,2 kg v Ústeckém kraji do 125,3 kg v Karlovarském kraji; Jihomoravský kraj uvádí 115,5 kg, což je o 0,9 kg pod republikovým průměrem.

Ve sledovaném období bylo v Jihomoravském kraji poraženo 206 jehňat, loni to bylo 267 kusů. Průměrná hmotnost poráženého jehněte se v krajích pohybovala od 27,5 kg v Plzeňském kraji do 36,2 kg v Moravskoslezském kraji; Jihomoravský kraj uvádí hmotnost 28,8 kg.

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230