Porážky hospodářských zvířat v lednu až září 2017

 

V letošních prvních devíti měsících se v Jihomoravském kraji vyrobilo 24,1 tisíce tun masa (bez masa drůbežího), z toho maso vepřové tvořilo 91,6 %. Meziroční propad produkce masa představoval 4,1 %, u vepřového masa 4,5 %. Výroba hovězího masa vč. telecího mírně vzrostla.

V Jihomoravském kraji bylo v prvních devíti měsících letošního roku vyrobeno 24,1 tisíce tun masa (bez masa drůbežího) v jatečné hmotnosti. Tento objem je v mezikrajském porovnání čtvrtý největší a tvoří 11,7 % republikového celku. Produkce masa v Jihomoravském kraji ve sledovaném období zaznamenala propad o 4,1 %.

Jihomoravský kraj se podílem na výrobě vepřového masa v České republice, který představuje 14,1 %, řadí na třetí místo; prvenství drží Jihočeský kraj, který vytvořil 23,6 % republikového celku. V lednu až září 2017 se v Jihomoravském kraji vyrobilo 22,1 tisíce tun vepřového masa, což je o 4,5 % méně proti loňskému srovnatelnému období. Produkce vepřového masa v České republice se v letošních prvních devíti měsících propadla proti loňsku o 9,0 tisíce tun na 156,2 tisíce tun.

Od ledna do konce září 2017 se v České republice vyrobilo 49,5 tisíce tun hovězího a telecího masa, z toho téměř polovinu tohoto objemu vyprodukovaly 2 kraje, a to Pardubický a Vysočina; Jihomoravský kraj svou výrobou 2,0 tisíce tun tvoří 4,1 % republikového celku. V prvních devíti měsících letošního roku vzrostla výroba hovězího a telecího masa v Jihomoravském kraji proti loňskému srovnatelnému období o 1,0 %.

Meziroční nárůst objemu vyrobeného skopového a kozího masa v České republice ve sledovaném období dosáhl 11,6 %. Letos bylo vyrobeno 134 tun této komodity, loni to bylo o 14 tun méně. Největším producentem skopového a kozího masa je Pardubický kraj, kde bylo v lednu až září 2017 vyrobeno 30 tun tohoto masa s podílem na republikovém celku 22,4 %. V Jihomoravském kraji se letos od ledna do konce září vyrobily 4 tuny skopového a kozího masa, což je o 28,5 % více v porovnání s loňskem.

Počty poražených prasat (bez prasnic a kanců) v Jihomoravském kraji se v prvních devíti měsících letošního roku snížily proti loňsku o 6,3 tisíce kusů na 241,3 tisíce kusů. Průměrná hmotnost porážených prasat (bez prasnic a kanců) se v mezikrajském porovnání pohybuje od 102,4 kg v Ústeckém kraji do 129,7 kg v Karlovarském kraji; Jihomoravský kraj uvádí 113,4 kg, což je 1,2 kg pod republikovým průměrem.

Z celkového počtu skotu poraženého na jižní Moravě, který představoval 5 982 kusů, tvořily porážky býků 58,9 %, krav 21,1 %, jalovic 16,4 % a porážky telat 3,4 %. Průměrná živá hmotnost poraženého skotu v Jihomoravském kraji dosáhla 621,6 kg, což je v mezikrajském porovnání po Pardubickém kraji druhá nejvyšší hodnota a proti republikovému průměru je vyšší o 64,5 kg.

V lednu až září 2017 bylo v Jihomoravském kraji poraženo 307 ovcí vč. jehňat. Průměrná hmotnost poraženého kusu byla 28,4 kg živé hmotnosti, a to je mezi kraji nejnižší hodnota, opak vykázal Liberecký kraj (47,4 kg), republikový průměr je 34,3 kg.

Porážky hospodářských zvířat v lednu až září 2017Porážky hospodářských zvířat v lednu až září 2017

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230