Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2020 vyrobeno 30,8 tisíc tun masa (bez drůbežího), což je o 826 tun méně než v předchozím roce. Objem produkce hovězího masa (vč. telecího) dosáhl 3,2 tis. tun, vepřového 27,6 tis. tun a skopového (vč. kozího) necelé 3 tuny.

Výroba masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji klesla oproti roku 2010 téměř o jednu třetinu (29,8 %), v roce 2020 činil objem produkce 31,6 tisíc tun jatečné hmotnosti. Mírně klesl i podíl Jihomoravského kraje, na republikové hodnotě se podílel 10,8 % a jeho výroba byla mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) čtvrtá nejvyšší. Největším producentem byl Jihočeský kraj (54,9 tisíc tun), nejméně masa se vyprodukovalo v Karlovarském kraji (693 tun). Převažující část výroby v Jihomoravském kraji (89,6 %) tvořilo maso vepřové, hovězí s telecím zaujímalo přibližně desetinu.

Objem vyrobeného hovězího a telecího masa meziročně vzrostl o 1,6 % na 3,1 tisíc tun jatečné hmotnosti. V mezikrajském porovnání i přesto došlo k poklesu na sedmou příčku nejnižší výroby. Na republikovém celku se Jihomoravský kraj podílel 4,4 %. Zatímco výroba hovězího a telecího masa se v celé republice snížila za 10 let o 2,3 %, v Jihomoravském kraji došlo k téměř 8% poklesu. Vepřového masa bylo v kraji v roce 2020 vyprodukováno 27,6 tisíc tun, což je o 875 tun méně než v roce 2019 a téměř o 32 % méně než před 10 lety. Výroba je třetí nejvyšší (po Jihočeském kraji a kraji Středočeském vč. hl. m. Prahy) a na republikové hodnotě má podíl 13,1 %. Produkce skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji klesla meziročně o více než polovinu z 5 tun na méně než 3 tuny, čímž se snížil podíl kraje na celorepublikové výrobě na 1,6 %.

Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském krajiTab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2020 poraženo celkem 9,4 tisíc kusů skotu, to je o 2,5 % více než v předchozím roce. Zatímco jalovic bylo poraženo o 15,3 % méně, meziroční nárůst v poražených kusech byl zaznamenán u krav, býků, ale zejména u telat – nárůst byl téměř dvojnásobný. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 626,5 kg, což je o 6 kg méně než v roce 2019. Oproti republikové hodnotě je průměrná živá hmotnost skotu v Jihomoravském kraji vyšší, a to o 47,6 kg. Počet poražených prasat meziročně klesl téměř o 5 %, přičemž průměrná živá hmotnost prasete se výrazně nezměnila. Porážka ovcí s průměrnou hmotností 41,2 kg se v kraji v porovnání s předchozím rokem snížila o téměř 60 %, což je více než celorepubliková hodnota (-38,3 %). V kraji bylo poraženo 133 jehňat, což je meziročně o 85 kusů méně, a jejich hmotnost činila průměrně 25,3 kg.

Graf  Výroba hovězího (vč. telecího) a vepřového masa v letech 2010 až 2020Graf  Výroba hovězího (vč. telecího) a vepřového masa v letech 2010 až 2020

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200

 

  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2020 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2020 (tabulka v XLSX)
  • Zdroj informací: