Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 vyrobeno 31,6 tisíc tun masa (bez drůbežího), což je o 310 tun více než v předchozím roce. Také jde o první meziroční nárůst po dlouhodobém poklesu produkce. Růst objemu produkce byl zaznamenán jak u masa hovězího a telecího a masa vepřového, tak i skopového a kozího.

Výroba masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji dosáhla po 11 letech postupného poklesu mírného nárůstu (1,0 %) a v roce 2019 tak objem produkce činil 31,6 tisíc tun jatečné hmotnosti. Kraj se na republikové hodnotě podílel 11,2 % a jeho výroba byla mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) čtvrtá nejvyšší. Největším producentem byl Jihočeský kraj (56,3 tisíc tun), nejméně masa se vyprodukovalo v Karlovarském kraji (638 tun). Oproti stavu před 10 lety se produkce masa (bez drůbežího) v Jihomoravském kraji snížila o 28,8 %. Převažující část výroby (90,0 %) tvoří maso vepřové, hovězí s telecím zaujímá necelou desetinu.

Objem vyrobeného hovězího a telecího masa meziročně vzrostl o 1,7 % na 3,1 tisíc tun jatečné hmotnosti. V mezikrajském porovnání je to šestá nejnižší výroba a na republikovém celku se podílí 4,3 %. Zatímco výroba hovězího a telecího masa se v celé republice snížila za 10 let o 5,4 %, v Jihomoravském kraji došlo k téměř pětinovému poklesu. Vepřového masa bylo v kraji v roce 2019 vyprodukováno 28,5 tisíc tun, což je o 258 tun více než v roce 2018 a o téměř 30 % méně než před 10 lety. Výroba je třetí nejvyšší (po Jihočeském kraji a kraji Středočeském vč. hl. m. Prahy) a na republikové hodnotě má podíl 13,6 %. Produkce skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji se meziročně zvýšila ze 4 tun na 5 tun. Mírně vzrostl i podíl kraje na produkci v republice (na 2,3 %).

Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském krajiTab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 poraženo celkem 9,2 tisíc kusů skotu, to je o 1,0 % méně než v předchozím roce. Zatímco býků a jalovic bylo poraženo více, meziroční propad v poražených kusech byl zaznamenán u krav a zejména u telat (přes třetinu). Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 632,5 kg, což je o 16,2 kg více než v roce 2018. Oproti republikové hodnotě je průměrná živá hmotnost skotu v Jihomoravském kraji vyšší, a to o 60,9 kg. Počet poražených prasat meziročně vzrostl jen o 0,8 %, přičemž průměrná živá hmotnost prasete se výrazně nezměnila. Porážka ovcí s průměrnou hmotností 41,4 kg se v kraji v porovnání s předchozím rokem více než zdvojnásobila, zatímco v České republice došlo naopak k mírnému poklesu počtu poražených ovcí. V kraji bylo poraženo 218 jehňat a jejich hmotnost činila průměrně 24,9 kg.

Graf  Výroba hovězího a vepřového masa v letech 2009 až 2019Graf  Výroba hovězího a vepřového masa v letech 2009 až 2019

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200

  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2019 (tabulka v XLSX)
  • Zdroj informací: