Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

V Jihomoravském kraji se v roce 2018 vyrobilo 31,3 tisíce tun masa (bez drůbežího) s propadem proti předchozímu roku o 4,4 %. Pokles byl zapříčiněn snížením výroby vepřového masa, naopak produkce hovězího masa je na vzestupu.

Výroba masa (bez drůbežího masa) v Jihomoravském kraji již jedenáctým rokem klesá a proti roku 2007, kdy se vyprodukovalo téměř 54,2 tisíce tun masa (bez drůbežího masa), je nižší o více jak 40 %. Na tomto propadu se podílí zejména pokles výroby vepřového masa, dlouhodobý propad produkce hovězího masa včetně telecího se zastavil v roce 2015.

V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 31,3 tisíce tun masa (bez drůbežího) s podílem na republikovém celku 11,1 %. Rozsahem produkce se tak Jihomoravský kraj zařadil v mezikrajském porovnání na čtvrté nejvyšší místo, a to za kraj Jihočeský, kde se vyrobilo 55,8 tisíce tun masa, Kraj Vysočinu (37,6 tisíce tun masa) a Středočeský kraj včetně hlavního města Prahy (36,6 tisíce tun masa). Převažující část výroby masa v Jihomoravském kraji tvoří maso vepřové, a to  90,1 %, maso hovězí včetně telecího se na celku podílí necelou desetinou, masa skopového a kozího se vyprodukovaly jen 4 tuny.

V České republice bylo v roce 2018 vyrobeno 71,6 tisíce tun hovězího a telecího masa s meziročním nárůstem 5,7 %. Jihomoravský kraj se výrobou 3,1 tisíce tun hovězího masa, která meziročně vzrostla o 10,6 %, podílí na republikovém celku 4,3 %. Z krajů České republiky je největším producentem hovězího a telecího masa Pardubický kraj, kde se loni vyrobilo 18,9 tisíce tun tohoto masa, což je o 2,0 tisíce tun více v porovnání s rokem 2017. Produkce hovězího a telecího masa byla meziročně navýšena ve všech krajích s výjimkou krajů Olomouckého, Plzeňského a Moravskoslezského.

Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

Produkce vepřového masa v Jihomoravském kraji v roce 2018 představovala 28,2 tisíce tun v jatečné hmotnosti. V mezikrajském porovnání je to třetí nejvyšší hodnota po kraji Jihočeském (52,2 tisíce tun) a Středočeském kraji vč. hlavního města Prahy (30,3 tisíce tun). Objem vyrobeného vepřového masa v Jihomoravském kraji se postupně snižuje již od roku 2008; loňský meziroční propad činil 1,7 tisíce tun. V České republice se v roce 2018 vyrobilo 210,9 tisíce tun vepřového masa, což je o 90,3 tun méně než v roce předchozím. Snížení vykázaly všechny kraje s výjimkou krajů Jihočeského, Královéhradeckého, Moravskoslezského a Kraje Vysočina. Největší meziroční propad produkce vepřového masa uvádí Olomoucký kraj, a to o 2,0 tisíce tun, za něj se umístil Jihomoravský kraj s úbytkem o 1,7 tisíce tun.

Loňská produkce skopového a kozího masa v České republice byla proti roku 2017 vyšší o 40,1 tun a představovala 232,8 tun. Největším výrobcem této komodity je Středočeský kraj včetně hlavního města Prahy, který se na loňském republikovém celku podílel 23,2 %, v roce 2017 prvenství držel Pardubický kraj s 22,3 %. Meziroční nárůst výroby zaznamenaly všechny kraje kromě Ústeckého a Jihomoravského. V Jihomoravském kraji byly vyrobeny 4 tuny  skopového a kozího masa, a to je o pětinu méně v porovnání s rokem 2017.  

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 poraženo celkem 9,3 tisíce kusů skotu s meziročním navýšením o 11,1 %. Propad byl evidován u porážek telat. Průměrná hmotnost 1 kusu poráženého skotu činila 616,3 kg, což je v mezikrajském srovnání třetí největší hodnota a v porovnání s údajem za republiku je vyšší o 49,0 kg. Ve struktuře poráženého skotu tvoří největší díl, téměř tři pětiny celku, porážky býků, jedna pětina pak připadá na porážky krav. Průměrná živá hmotnost poražených býků se v krajích České republiky pohybuje od 554,7 kg ve Zlínském kraji do 715,2 kg v Moravskoslezském kraji, v Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele dosahuje 704,0 kg, což je druhá nejvyšší hmotnost.

Počet poražených prasat v Jihomoravském kraji se v roce 2018 snížil proti roku 2017 o 19,1 tisíce kusů na 314,6 tisíce kusů. Průměrná živá hmotnost poraženého kusu dosahovala 114,5 kg; v mezikrajském porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 102,6 kg v Ústeckém kraji do 126,1 kg v kraji Karlovarském.

V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji poraženo celkem 52 ovcí, průměrná živá hmotnost 1 kusu představovala 39,4 kg. V porovnání mezi kraji je tato hodnota nejnižší, opak uvádí Liberecký kraj - 67,6 kg živé hmotnosti 1 kusu. Loni bylo v Jihomoravském kraji poraženo 210 jehňat, což je o 57 kusů méně proti roku 2017. Průměrná živá hmotnost poraženého kusu činila 28,7 kg, a to je třetí nejnižší hodnota mezi kraji; republikový průměr byl 31,8 kg na kus.

Graf Výroba hovězího a vepřového masa v letech 2008 až 2018Výroba hovězího a vepřového masa v letech 2008 až 2018

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230