Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v lednu až září 2019

 

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až září letošního roku vyrobeno 23,2 tisíc tun masa (bez masa drůbežího). Oproti stejnému období minulého roku je to o 407 tun masa více. 90 % celkové výroby tvořilo maso vepřové s objemem produkce 20,9 tisíc tun.

Za první až třetí čtvrtletí roku 2019 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 23,2 tisíc tun masa jatečné hmotnosti (bez masa drůbežího), v roce 2018 to bylo 22,8 tisíc tun. Kraj se tak na republikovém celku podílí 11,1 % a jeho výroba byla mezi ostatními kraji čtvrtá nejvyšší. Největším producentem byl Jihočeský kraj, nejmenším naopak kraj Karlovarský.

Objem vyrobeného hovězího a telecího masa v kraji meziročně vzrostl o 3,0 % na 2,3 tisíc tun, což je v porovnání s ostatními kraji pátá nejnižší výroba. Vepřové maso se na celkové výrobě masa v kraji podílelo nejvíce, neboť jeho produkce činila 20,9 tisíc tun. Oproti loňsku došlo také k nárůstu, a to o 1,6 %. Svou produkcí vepřového masa je kraj třetím největším producentem a jeho podíl na republikové výrobě dosáhl 13,4 %. Skopového a kozího masa se od ledna do konce září vyrobilo o pětinu více než ve stejném období loňského roku.

Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v lednu až září 2019Tab. Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v lednu až září 2019

V letošních prvních devíti měsících bylo v Jihomoravském kraji poraženo 6,8 tisíc kusů skotu. V porovnání s loňskem došlo k více porážkám u býků, jalovic a krav, naopak telat bylo poraženo o 27,0 % méně. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 626,6 kg, a to je o 13,1 kg více než loni. Počet poražených prasat se zvýšil o 1,9 % na 232,0 tisíc kusů, přičemž jejich průměrná živá hmotnost poklesla jen nepatrně. Zatímco v celé republice bylo meziročně poraženo o 2,9 % ovcí méně, v Jihomoravském kraji vzrostl počet porážek více než dvojnásobně a taktéž se zvýšila hmotnost porážených ovcí. Porazilo se 203 jehňat s průměrnou hmotností 24,4 kg.

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200