Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2019

 

V letošním prvním pololetí zaznamenala výroba masa v Jihomoravském kraji meziroční nárůst – vyrobeno bylo 15,6 tisíce tun masa, a to je proti loňsku o 102 tuny více. Nárůst byl tvořen navýšením produkce jak vepřového masa, tak i hovězího a telecího masa.

V prvních šesti měsících letošního roku bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 15,6 tisíce tun masa v jatečné hmotnosti (bez masa drůbežího), což je v mezikrajském srovnání čtvrtá nejvyšší hodnota a představuje 11,1 % republikového celku. Nejvíce masa se vyprodukovalo v Jihočeském kraji - 27,7 tisíce tun, za něj se zařadil Kraj Vysočina (18,7 tisíce tun) a Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy (17,7 tisíce tun). V Jihomoravském kraji se meziročně v 1. pololetí 2019 vyrobilo o 102 tun masa více, což představuje nárůst o 0,7 %. Na této skutečnosti se podílelo navýšení výroby vepřového i hovězího a telecího masa.

Maso vepřové, kterého se od ledna do konce června letošního roku v Jihomoravském kraji vyrobilo 14,1 tisíce tun, tvoří 90,0 % vyrobeného masa celkem (bez drůbežího), loni byl tento podíl vyšší o 0,2 procentní body. Ve srovnání s loňským rokem produkce vepřového masa mírně vzrostla a mezi kraji byla třetí největší - prvenství drží kraj Jihočeský s výrobou 25,9 tisíce tun, což je skoro čtvrtina objemu vepřového masa vyrobeného v České republice, za něj se umístil Středočeský kraj vč. hlavního města Prahy se 14,5 tisíce tun masa.

Téměř polovinu objemu hovězího a telecího masa vyrobeného v České republice vyprodukovaly společně dva kraje, a to kraj Pardubický a Kraj Vysočina. Jihomoravský kraj, kde se v letošních prvních šesti měsících vyrobilo téměř 1,6 tisíce tun této komodity s meziročním nárůstem o 3,1 %, se na republikovém celku podílí 4,3 %.  

V 1. pololetí 2019 se v Jihomoravském roce vyrobily 3,0 tuny skopového a kozího masa a tento objem zůstal proti loňsku na stejné úrovni. V České republice se ve sledovaném období vyrobilo celkem 117 tun, loni to bylo o 11 tun méně.

V prvních šesti měsících letošního roku bylo v Jihomoravském kraji poraženo 154,6 tisíce prasat, loni to bylo o 1,7 tisíce kusů více. Průměrná živá hmotnost poraženého prasete představovala 115,8 kg, republiková hodnota byla o 1,6  kg vyšší.

V 1. pololetí letošního roku bylo v Jihomoravském kraji poraženo celkem 4,6 tisíce kusů skotu, což představuje 101,6 % loňské srovnatelné skutečnosti. Nárůst byl zaznamenán u porážek jalovic, býků a krav, opak byl evidován u porážek telat. Průměrná hmotnost poráženého skotu v České republice se pohybovala od  482,0 kg ve Zlínském kraji do 650,2 kg v Moravskoslezském kraji; Jihomoravský kraj uvádí 624,8 kg, což je 3. nejvyšší hodnota.

Od ledna do konce června 2019 bylo v Jihomoravském kraji poraženo celkem 32 ovcí. Průměrná hmotnost živé ovce představovala 38,9 kg, republikový průměr dosáhl 49,9 kg. Jehňat bylo poraženo 200 kusů s průměrnou živou hmotností jednoho zvířete 24,2 kg.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2019Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2019

Graf 1 Výroba masa v Jihomoravském kraji a v České republice v 1. pololetí v letech 2010 až 2019

Graf 1 Výroba masa v Jihomoravském kraji a v České republice v 1. pololetí v letech 2010 až 2019

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230