Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

V Jihomoravském kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku vyrobeno 19,6 tis. t masa (bez drůbežího), což je o 1 542 t méně než loni ve stejném období. Poklesla produkce všech druhů mas, kromě skopového a kozího, které zůstává na stejné úrovni.

V prvních devíti měsících roku 2023 dosáhla produkce masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji 19,6 tis. t jatečné hmotnosti, v 1. až 3. čtvrtletí 2022 to bylo 21,1 tis. t. Pokles tak činil 7,3 %. Kraj se na republikové hodnotě podílel 9,9 % a jeho objem výroby byl mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) pátý nejvyšší. Největším producentem masa byl Jihočeský kraj (38,5 tis. t), nejméně se ho vyprodukovalo v Karlovarském kraji (422 t). Vepřové maso tvořilo převažující část výroby v Jihomoravském kraji (87,0 %), 12,9 % vyprodukovaného objemu masa v kraji připadalo na maso hovězí s telecím.

Graf 1 Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2021 až 2023

Množství hovězího a telecího masa vyrobeného v lednu až září letošního roku představovalo 2,5 tis. t jatečné hmotnosti, meziročně pokleslo o 11 t (o 0,4 %). V mezikrajském porovnání je to šestá nejvyšší výroba a na republikovém celku se podílela 4,9 %. Vepřového masa bylo v kraji vyprodukováno 17,0 tis. t, oproti 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku tak propad činil 8,2 %. Výroba v kraji byla čtvrtá nejvyšší (po Jihočeském kraji, Královéhradeckém kraji a kraji Středočeském vč. hl. m. Prahy) a na republikové hodnotě se podílela 11,6 %. Produkce skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji se oproti minulému období nezměnila a dosáhla 4 t jatečné hmotnosti. Podíl kraje na republikové hodnotě činil 4,5 %.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2023 poraženo celkem 7,7 tis. ks skotu, což je pouze o 45 ks méně než ve stejném období loňského roku. U býků a jalovic byl zaznamenán pokles v počtu porážek, krav a telat bylo poraženo naopak více. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 614,8 kg, což je o 1,2 kg více než v minulém roce. Hmotnost přesahovala průměrnou republikovou hodnotu o 34,0 kg. Počet poražených prasat meziročně poklesl o 8,4 % na 186,9 tis. ks a jejich průměrná živá hmotnost dosahovala 116,8 kg. V kraji bylo poraženo 39 ovcí, to je o 15 méně než v 1. až 3. čtvrtletí loňského roku. Průměrná živá hmotnost poražených ovcí činila 43,5 kg, což je meziročně o 2,5 kg méně. Jehňat bylo oproti stejnému období loňského roku poraženo o 6,6 % více. Jejich průměrná hmotnost dosáhla 24,2 kg.

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 230


  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 (tabulka v XLSX)
  • Související informace: