Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

V Jihomoravském kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku vyrobeno 22,3 tis. t masa (bez drůbežího), což je o 193 t méně než loni ve stejném období. Poklesla produkce vepřového masa, nárůst byl zaznamenán u masa hovězího vč. telecího a u skopového a kozího masa.

V prvních devíti měsících roku 2021 dosáhla produkce masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji 22,3 tis. t jatečné hmotnosti, v 1. až 3. čtvrtletí 2020 to bylo 22,5 tis. t. Pokles tak činil 0,9 %. Kraj se na republikové hodnotě podílel 10,4 % a jeho objem výroby byl mezi ostatními kraji (při zahrnutí hl. m. Prahy do Středočeského kraje) pátý nejvyšší. Největším producentem masa byl Jihočeský kraj (41,1 tis. t), nejméně se ho vyprodukovalo v Karlovarském kraji (517 t). Vepřové maso tvořilo převažující část výroby v Jihomoravském kraji (89,0 %), 11,0 % vyprodukovaného objemu masa v kraji připadalo na maso hovězí s telecím.

Graf 1 Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2019 až 2021
Graf 1 Výroba masa celkem (bez drůbežího) podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2019 až 2021
Množství hovězího a telecího masa vyrobeného v lednu až září letošního roku představovalo 2,5 tis. t jatečné hmotnosti, meziročně vzrostlo o 99 t (o 4,2 %). V mezikrajském porovnání je to šestá nejvyšší výroba a na republikovém celku se podílela 4,6 %. Vepřového masa bylo v kraji vyprodukováno 19,9 tis. t, oproti 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku tak propad činil 1,5 %. Výroba v kraji byla čtvrtá nejvyšší (po Jihočeském kraji, kraji Středočeském vč. hl. m. Prahy a Královehradeckém kraji) a na republikové hodnotě se podílela 12,3 %. Produkce skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji se oproti minulému období zvýšila o 37,1 % a dosáhla téměř 3 t jatečné hmotnosti. Podíl kraje na republikové hodnotě činil 3,1 %.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji
Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji

V Jihomoravském kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2021 poraženo celkem 7,3 tis. ks skotu, což je o 438 ks více než ve stejném období loňského roku. U telat, krav a býků byl zaznamenán nárůst v poražených kusech, jalovic bylo poraženo naopak méně. Živá hmotnost poraženého skotu činila průměrně 616,7 kg, což je o 12,5 kg méně než v minulém roce. Hmotnost přesahovala průměrnou republikovou hodnotu o 39,1 kg. Počet poražených prasat meziročně poklesl o 1,4 % na 216,4 tis. ks a jejich průměrná živá hmotnost dosahovala 117,7 kg. V kraji bylo poraženo 30 ovcí, to je o 20 méně než v 1. až 3. čtvrtletí loňského roku. Průměrná živá hmotnost poražených ovcí činila 46,8 kg, což je meziročně o 17,3 % více. Naopak jehňat bylo oproti stejnému období loňského roku poraženo téměř dvakrát tolik. Jejich průměrná hmotnost dosáhla 22,5 kg.

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200

  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (komentář v PDF)
  • Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (tabulka v XLSX)
  • Zdroj informací: