Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraj v 1. čtvrtletí 2019

 

V letošním prvním čtvrtletí se v Jihomoravském kraji vyrobilo 7,5 tisíce tun masa (bez drůbežího), z toho 90,0 % bylo maso vepřové. Proti předchozímu období výroba masa klesla o 200 tun, vepřové maso se na tomto celku podílelo 97,0 %.

V prvních třech měsících letošního roku bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 7 534 tun masa v jatečné hmotnosti (bez masa drůbežího) s podílem na republikovém celku 10,9 %, což je proti loňské srovnatelné skutečnosti méně o 0,2 procentní body. Produkce masa v Jihomoravském kraji, která se meziročně propadla o 2,6 %, je v mezikrajském porovnání čtvrtá nejvyšší a řadí se za kraje Jihočeský, Vysočinu a Středočeský vč. hlavního města Prahy. Převažující část výroby masa v Jihomoravském kraji, a to 90,0 %, tvoří maso vepřové, desetina připadá na maso hovězí a telecí.  

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až březnu letošního roku vyrobeno 6 781 tun vepřového masa v jatečné hmotnosti s podílem na republikovém celku 13,4 %. Produkce vepřového masa ve sledovaném období v České republice představovala 50,5 tisíce tun, z toho největší část, téměř čtvrtina, připadá na Jihočeský kraj.

V České republice v 1. čtvrtletí letošního roku bylo vyrobeno 18 456 tun hovězího a telecího masa s meziročním navýšením o 1 046 tun. Na nárůstu se podílel zejména Pardubický kraj, který je také největším producentem této komodity. V Jihomoravském kraji se vyrobilo 753 tun hovězího a telecího masa s propadem proti loňské srovnatelné skutečnosti o 0,5 %.

V 1. čtvrtletí letošního roku se v České republice vyrobilo 32 tun skopového a kozího masa, loni to bylo o 39 tun více. V Jihomoravském kraji je produkce této komodity velmi nízká – loni byly vyrobeny 3 tuny, letos necelých 200 kg.

Graf 1 Výroba masa (bez drůbežího) v krajích České republiky v 1. čtvrtletí v letech 2017 až 2019Graf 1 Výroba masa (bez drůbežího) v krajích České republiky v 1. čtvrtletí v letech 2017 až 2019

Ve sledovaném období bylo v Jihomoravském kraji poraženo 2,2 tisíce kusů skotu, z toho 1,3 tisíce býků, 0,5 tisíce krav a 395 jalovic. V České republice bylo v lednu až březnu 2019 poraženo 59,9 tisíce kusů skotu s průměrnou živou hmotností připadající na 1 kus mezi 486,1 kg (Zlínský kraj) a 645,0 kg (Moravskoslezský kraj); Jihomoravský kraj uvádí 3. nejvyšší hodnotu – 625,4 kg.

V 1. čtvrtletí letošního roku bylo v Jihomoravském kraji poraženo 73,9 tisíce kusů prasat. Tento počet byl v porovnání se srovnatelným obdobím loňského roku nižší o 2,3 %, což představuje propad o 1,7 tisíce kusů. Průměrná hmotnost prasete (bez prasnic a kanců) při porážce činila 116,7 kg, a to je o 1,9 kg méně v porovnání s republikovým průměrem.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230