Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2018

 

Produkce masa (bez masa drůbežího) v Jihomoravském kraji v 1. pololetí letošního roku zaznamenala pokles proti loňské srovnatelné skutečnosti - vyrobeno bylo 15,5 tisíce tun masa v jatečné hmotnosti, a to je o 860 tun masa méně než loni.  Meziroční propad zaznamenala výroba vepřového masa o 6,8 %, naopak výroba hovězího a telecího masa vzrostla o 12,1 %.

Od ledna do června 2018 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno celkem 15,5 tisíce tun masa v jatečné hmotnosti (bez masa drůbežího). V porovnání se srovnatelným obdobím předchozího roku byl objem výroby nižší o 5,3 %. Propad byl zaznamenán u vepřového masa i masa skopového a kozího. Opak je evidován u masa hovězího a telecího, které se však na celkové výrobě podílí jen necelými deseti procenty. 

Ve sledovaném období bylo v České republice vyrobeno celkem 139,7 tisíce tun masa v jatečné hmotnosti (bez drůbežího masa), a to je o 554 tun méně proti loňské srovnatelné skutečnosti. Největší meziroční propad  vykázal Olomoucký kraj, a to o 1,5 tisíce tun, naopak navýšení přes tisíc tun uvádí Královéhradecký kraj a Jihočeský kraj.  

Převažující část vyrobeného masa v Jihomoravském kraji tvoří maso vepřové (bez prasnic a kanců) s podílem na celku 90,2 %. Letos se ve sledovaném období vyrobilo 14,0 tisíce tun vepřového masa, což je pouze 93,2 % loňské srovnatelné skutečnosti. I přes meziroční pokles výroby se v Jihomoravském kraji vyprodukoval třetí největší objem této komodity. Hlavní podíl, téměř čtvrtinový, na celkovém objemu výroby vepřového masa v České republice má Jihočeský kraj.

Masa hovězího včetně telecího se v Jihomoravském kraji v loňském 1. pololetí vyrobilo 1,3 tisíce tun, letos to bylo 1,5 tisíce tun, což je o 12,1 % více. Největším producentem této komodity je Pardubický kraj s více jak čtvrtinovým podílem na republikovém celku (25,6 %), za něj se zařadil Kraj Vysočina s podílem 22,8 %.

Výroba skopového a kozího masa v Jihomoravském kraji ve sledovaném období, která představovala 3 tuny, byla o čtvrtinu nižší v porovnání s loňskem. V České republice se v prvních šesti měsících letošního roku vyrobilo celkem 106 tun tohoto masa, loni ve srovnatelném období to bylo 87 tun. Největším producentem této komodity je Pardubický kraj s podílem na republikovém celku 23,5 %, v těsné blízkosti s 22,6% podílem se umístil Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy.

V 1. pololetí letošního roku bylo v Jihomoravském kraji poraženo celkem 4 548 kusů skotu, loni to bylo o 558 kusů méně. Meziroční navýšení bylo zaznamenáno u porážek býků (nárůst o 288 kusů), krav (nárůst o 153 kusů) a jalovic (nárůst o 104 kusů), opak je zaznamenán u porážek telat (propad o 7 kusů). Průměrná hmotnost poráženého jednoho kusu skotu činila 615,6 kg, loni to bylo o 9,3 kg více, průměrná hmotnost poražených býků dosáhla 700,2 kg živé hmotnosti na kus.

V lednu až červnu letošního roku bylo poraženo 152,9 tisíce kusů prasat. Průměrná živá hmotnost poraženého kusu představovala 117,0 kg. V krajích se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 105,8 kg v Ústeckém kraji do 126,5 v Karlovarském kraji.

Ve sledovaném období bylo v Jihomoravském kraji poraženo 203 jehňat s průměrnou hmotností poráženého kusu 28,7 kg.

Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2018Tab. 1 Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2018

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230