Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2017

 

Výroba vepřového masa v Jihomoravském kraji klesá – propad proti loňsku činil 627 tun.

V 1. pololetí 2017 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno celkem 16,4 tisíce tun masa (bez masa drůbežího), což je 96,2 % srovnatelné skutečnosti roku 2016. Výroba masa v České republice v lednu až červnu letošního roku byla proti loňsku nižší o 8,5 tisíce tun a představovala 139,1 tisíce tun; jižní Morava se na tomto celku podílela 11,8 %.

Maso vepřové, kterého se od ledna do konce června letošního roku v Jihomoravském kraji vyrobilo 15,0 tisíce tun, tvoří 92,0 % vyrobeného masa celkem (bez drůbežího). Ve srovnání s loňským rokem je tento objem nižší o 4,0 %. Mezi kraji je Jihomoravský kraj třetím největším producentem vepřového masa, prvenství drží kraj Jihočeský s výrobou 24,7 tisíce tun, což je skoro čtvrtina objemu vepřového masa vyrobeného v České republice.

Hlavní podíl na výrobě hovězího a telecího masa mají kraje Pardubický a Vysočina, kde se vyprodukuje téměř polovina této komodity vyrobené v České republice. V Jihomoravském kraji se v 1. pololetí 2017 vyrobilo 1,3 tisíce tun hovězího a telecího masa, a to je pouze 4,0 % republikového celku.

Od ledna do konce června 2017 se v Jihomoravském roce vyrobily 4,0 tuny skopového a kozího masa s třetinovým navýšením proti loňsku. V České republice se vyprodukovalo 87 tun tohoto masa, z toho největší část vytvořil Pardubický kraj (17 tun masa).

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2017 poraženo celkem 164,3 tisíce kusů prasat s propadem proti loňsku o 1,7 tisíce kusů. Jihomoravský kraj se na republikovém celku podílí 14,4 %, loni to bylo o 0,3 procentní body méně. V České republice bylo v prvních 6 měsících letošního roku poraženo celkem 1 143,5 tisíce kusů prasat, což je o 35,1 tisíce kusů méně než loni. Průměrná hmotnost porážených prasat v krajích České republice se pohybovala od 102,5 kg v Ústeckém kraji do 128,0 kg v kraji Karlovarském; Jihomoravský kraj uvádí 113,5 kg.

V 1. pololetí 2017 bylo v České republice poraženo 112,8 tisíce kusů skotu, tj. 94,0 % loňské srovnatelné skutečnosti. Také v Jihomoravském kraji bylo ve sledovaném období poraženo proti loňsku o 158 kusů méně, což představuje meziroční propad 3,8 %. Z celkového počtu skotu poraženého na jižní Moravě, který činí 4,0 tisíce kusů, tvořily porážky býků 59,6 % a porážky krav 20,1 %. V 1. pololetí 2017 byl evidován pokles porážek u všech kategorií skotu kromě jalovic. Průměrná živá hmotnost poraženého skotu v Jihomoravském kraji dosáhla 624,9 kg, což je v mezikrajském porovnání po Pardubickém kraji druhá nejvyšší hodnota a proti republikovému průměru je o 66,0 kg vyšší.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2017 poraženo 296 ovcí a jehňat s navýšením proti loňsku o 70 kusů. Průměrná živá hmotnost poraženého kusu v krajích České republiky se pohybuje o 27,8 kg v Jihomoravském kraji do 48,1 kg v Libereckém kraji.

Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2017Porážky hospodářských zvířat v 1. pololetí 2017

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail:
jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230