Podíl nezaměstnaných v krajích ČR

 

kliknutím na Jihomoravský kraj zobrazíte podíl nezaměstnaných osob v jeho okresech

Mapa se zobrazí zde!
V závorce u zkratky kraje je uveden počet uchazečů o zaměstnání celkem.