Odhady sklizně - září 2018

 

Podle zpřesněných odhadů, které Český statistický úřad zpracoval k 15. září 2018, se očekává sklizeň základních obilovin (tj. bez kukuřice na zrno) v Jihomoravském kraji ve výši 746,7 tisíce tun s propadem proti předchozímu roku o 18,6 tisíce tun. Méně se urodí i brambor a cukrovky technické, naopak řepky se letos sklidí v porovnání s loňskem téměř o třetinu více.

V Jihomoravském kraji by podle odhadu k 15. září 2018 mělo být při očekávaném hektarovém výnosu 4,82 tun sklizeno celkem 746,7 tisíce tun základních obilovin. Meziroční propad v případě správnosti tohoto odhadu by představoval 18,6 tisíc tun.

Jihomoravský kraj je v mezikrajském porovnání po Středočeském kraji druhým největším pěstitelem pšenice ozimé. Letos se očekává, že se této obiloviny sklidí na jižní Moravě 549,1 tisíce tun, což je proti roku 2017 o 3,8 tisíce tun více. Nárůst je v plném rozsahu dán zvětšením osevních ploch, a to o 1,4 tisíce hektarů, což představuje meziroční nárůst o 1,2 %. Z hektaru by se mělo sklidit 4,98 tun zrna, loni to bylo 5,00 tun. Sklizeň pšenice jarní by měla dosáhnout 10,7 tisíce tun, čímž by byla naplněna skutečnost loňského roku pouze ze 74,3 %.

Tab.1 Odhad výnosu a sklizně zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. září 2018Tab.1 Odhad výnosu a sklizně zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. září 2018

Ječmene jarního by se mělo v Jihomoravském kraji urodit v porovnání s loňskem méně o 13,0 %, a to nejen kvůli propadu hektarových výnosů, ale i z důvodu redukce osevní plochy, která se meziročně zmenšila o 2,5 tisíce hektarů na letošních 27,9 tisíce hektarů. Ječmene ozimého by jihomoravští zemědělci měli sklidit 36,4 tisíce tun s meziročním propadem o 6,9 %.

Žita bude letos více – při průměrném výnosu 4,27 tuny z hektaru by se mělo sklidit 11,2 tisíce tun zrna a loňská skutečnost by tak byla překročena o 27,8 %. Očekává se, že se letos z 1,7 tisíce hektarů sklidí 5,6 tisíce tun ovsa, a to je o čtvrtinu více než v roce 2017. Naopak tritikale by mělo být méně – sklidit by se mělo 7,7 tisíce tun, loni to bylo 8,4 tisíce tun.

Jihomoravský kraj je mezi kraji největším pěstitelem kukuřice na zrno. Osevní plochy, které zabírají 37,9 tisíce hektarů, tvoří 46,1 % republikového celku s touto plodinou. Při letošním průměrném hektarovém výnosu, který by měl dosáhnout 5,57 tun, by se mělo sklidit 210,9 tisíce tun zrna.

Jihomoravští zemědělci v letošním roce vysadili brambory na ploše 1,4 hektarů, což je o 103 hektary více v porovnání s rokem 2017. Předpokládá se však, že kvůli nižšímu letošnímu hektarovému výnosu nedosáhne objem sklizně loňské srovnatelné skutečnosti.

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008 až 2017 a odhad sklizně k 15. září 2018 v Jihomoravském kraji

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2008 až 2017 a odhad sklizně k 15. září 2018 v Jihomoravském kraji

Cukrovky technické, kterou byla v Jihomoravském kraji oseta plocha téměř 5,1 tisíce hektarů, by se mělo při výnosu 47,55 tuny z hektaru sklidit 241,2 tisíce tun. Při porovnání letošního odhadu s loňskou sklizní by hektarový výnos měl být o 7,83 tun nižší a sklizeň by tak dosáhla pouze 83,0 % skutečnosti roku 2017.

V letošním roce jihomoravští zemědělci oseli řepkou 42,8 tisíce hektarů, což je o 3,5 tisíce hektarů více než v předchozím roce. Průměrný hektarový výnos by měl činit 3,26 tun, loni to bylo 2,69 tun. Při správnosti tohoto odhadu by se mělo sklidit 139,7 tisíce tun řepky. Pokud se předpoklad naplní, sklizeň této komodity by byla v mezikrajském porovnání čtvrtá největší. Prvenství v produkci řepky drží Středočeský kraj, kde by se letos mělo sklidit 295,3 tisíce tun řepky.

Máku na jižní Moravě se letos nedařilo. Průměrný hektarový výnos byl v mezikrajském porovnání nejnižší a dosáhl 0,41 tuny, loni hodnota tohoto ukazatele byla o 0,11 tuny vyšší. Předpokládá se, že letošní sklizeň 631 tun dosáhne pouze 43,2 % skutečnosti loňského roku. Tento propad je z velké části zaviněn redukcí osevní plochy, která byla zmenšena z loňských 2,8 tisíce hektarů na letošních 1,5 tisíce hektarů.

Odhaduje se, že se na jižní Moravě letos z hektaru sklidí 28,62 tun mrkve, což je o 9,74 tuny méně v porovnání s rokem 2017. I přes tento pokles se jedná o třetí nejvyšší hodnotu v mezikrajském porovnání, prvenství drží kraj Královéhradecký, kde se z hektaru sklidilo 43,05 tuny mrkve. Očekává se, že se letos v České republice sklidí 24,5 tisíce tun mrkve, z toho více jak 80 % bude vypěstováno v Královéhradeckém a Středočeském kraji, z jihomoravských polí bude svezeno 3,1 tisíce tun mrkve.

Letos se z jihomoravských polí sklidí více květáku a brokolice, a to i přes zmenšení osevní plochy. Průměrný hektarový výnos by měl být o pětinu vyšší v porovnání s loňskem a měl by dosáhnout 16,11 tuny. V Jihomoravském kraji by se letos mělo vypěstovat 908 tun této plodiny, což je mezi kraji po kraji Středočeském druhé největší množství.

Předpokládá se, že se letošní průměrný hektarový výnos cibule bude v krajích pohybovat od 13,84 tun ve Zlínském kraji do 30,25 tun v Jihomoravském kraji. V České republice by se letos mělo sklidit 37,7 tisíce tun této plodiny, z toho 27,4 % vytvoří Jihomoravský kraj, který je mezi kraji druhým největším pěstitelem. Nejvíce cibule by se letos mělo vyprodukovat ve Středočeském kraji, a to 18,1 tisíce tun.

Z letošních vinic plodících, jejichž plocha na jižní Moravě představuje 15,0 tisíce hektarů, by se mělo sklidit 85,0 tisíce tun hroznového vína. Tento objem je proti předchozímu roku vyšší o 10,6 tisíce tun.

Graf 2 Průměrný hektarový výnos vybraných zemědělských plodin v letech 2008 až 2017 v Jihomoravském kraji a v České republice vč. odhadů k 15. září 2018

Graf 2 Průměrný hektarový výnos vybraných zemědělských plodin v letech 2008 až 2017<br>v Jihomoravském kraji a v České republice vč. odhadů k 15. září 2018

Graf 3 Sklizeň a průměrný hektarový výnos vinic plodících v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017
vč. odhadů k 15. září 2018

Graf 3 Sklizeň a průměrný hektarový výnos vinic plodících v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017 vč. odhadů k 15. září 2018

 

Z 1 413,3 tisíce jihomoravských jabloní se letos sklidí 21 376 tun ovoce, což je mezi kraji třetí největší objem. Z jednoho stromu se tak průměrně očeše 15,13 kg ovoce, loni to bylo pouze 5,11 kg. Na jedné hrušni letos dozraje asi 7,42 kg ovoce, proti loňskému roku je to téměř 3,6 krát více, avšak i přes tuto skutečnost se v mezikrajském porovnání jedná o druhou nejnižší hodnotu. V Jihomoravském kraji by se letos mělo sklidit 721 tun hrušek, loni to bylo pouze 200 tun.

V letošním roce se v České republice sklidí 12 176 tun švestek pravých a pološvestek, loni to bylo třikrát méně. Největším pěstitelem tohoto ovoce je Zlínský kraj, kde by se letos mělo na 175,9 tisících stromech urodit 2 909 tun plodů. Odhaduje se, že se v Jihomoravském kraji letos sklidí 2 047 tun švestek pravých a pološvestek, v roce 2017 to bylo pouze 454 tun.

Tab.2 Odhad výnosu a sklizně ovoce vybraných ovocných stromů v Jihomoravském kraji k 15. září 2018Tab.2 Odhad výnosu a sklizně ovoce vybraných ovocných stromů v Jihomoravském kraji k 15. září 2018

Graf 4 Průměrný výnos vybraných ovocných stromů v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017
vč. odhadů k 15. září 2018

Graf 4 Průměrný výnos vybraných ovocných stromů v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017 vč. odhadů k 15. září 2018

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230