Odhady sklizně v Jihomoravském kraji - červen 2017

 

Podle odhadů zpracovaných k 10. červnu letošního roku se proti loňsku v Jihomoravském kraji sklidí téměř o 17 % méně základních obilovin. Důvodem jsou nízké hektarové výnosy. Nepřízeň počasí se promítne i ve sklizni řepky, jíž bude o pětinu méně než v roce 2016.

Podle odhadů k 10. červnu 2016 by měla letošní sklizeň základních obilovin v Jihomoravském kraji, při naplnění očekávaných hektarových výnosů 5,31 tuny, dosáhnout 829,4 tisíce tun. Při správnosti tohoto odhadu by byla skutečnost loňského roku naplněna jen z 83,4 %. Základními obilovinami bylo v letošním roce oseto 156,2 tisíce hektarů. Největší část, 109,0 tisíce hektarů, zabírají pole s pšenicí ozimou, loni byla tato rozloha větší o 6,2 tisíce hektarů. V letošním roce by jihomoravští zemědělci měli sklidit 18,2 tisíce tun pšenice jarní, to je téměř o třetinu více než loni. Toto navýšení je v plném rozsahu ovlivněno rozšířením osevní plochy, která byla meziročně navýšena téměř o polovinu na letošních 4,2 tisíce hektarů. Hektarové výnosy pšenice jarní v roce 2017 by měly dosáhnout 4,33 tuny, loni to bylo o 0,44 tuny více.

Nižší hektarové výnosy se odhadují i u ječmene ozimého (snížení o 1,02 tun/ha) a ječmene jarního (snížení o 0,50 tun/ha). Pokud se splní toto očekávání, mělo by se sklidit 38,7 tisíce tun ječmene ozimého s meziročním poklesem o 5,8 % a 149,4 tisíce tun ječmene jarního s poklesem o 6,6 %. Výměru u obou těchto obilovin jihomoravští zemědělci rozšířili, a to celkem o 1,6 tisíce hektarů.

Žito ozimé a jarní je v letošním roce v Jihomoravském kraji zaseto na 2,2 tisících hektarech, to je o 9,2 % větší výměra než v roce 2016. Odhadovaná produkce je 9,9 tisíce tun, čímž by byla loňská skutečnost překročena o 3,9 %. Také u této plodiny se očekává meziroční propad hektarového výnosu, a to z loňských 4,78 tuny na 4,56 tuny.

Osevní plocha ovsa byla v letošním roce rozšířena téměř o třetinu na 1,4 tisíce hektarů. Při hektarovém výnosu 3,56 tun, což je o 0,11 tun více proti loňskému roku, by se mělo sklidit 5,1 tisíce tun, což by bylo o 36,7 % více než v roce 2016.

Odhaduje se, že úroda tritikale by letos měla být nižší o 12,4 %, a to z důvodu redukce osevních ploch a nižších hektarových výnosů. Tato obilovina byla letos vyseta na 1,9 tisíce hektarů, loni to byly 2,0 tisíce hektarů, průměrný hektarový výnos v roce 2016 představoval 4,97 tuny, letos se očekává 4,61 tun.

Také letošní sklizeň řepky nedosáhne loňského objemu. Důvodem není jen zmenšení osevní plochy o 2,2 tisíce hektarů na letošních 39,3 tisíce hektarů, ale propad i hektarových výnosů. Loni se z hektaru sklidilo 3,61 tisíce tun, letos se očekává jen 3,05 tuny této plodiny. Při naplnění očekávaných hektarových výnosů by se mělo sklidit 119,7 tisíce tun řepky, což je o pětinu méně ve srovnání s rokem 2016.

Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2017Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2017

 

Osevní plochy v letech 2007 až 2017 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2007 až 2016 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2017 v Jihomoravském krajiOsevní plochy v letech 2007 až 2017 a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2007 až 2016 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2017 v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230