Odhady sklizně - srpen 2017

 

Očekává se, že letošní hektarové výnosy základních obilovin na jižní Moravě budou v porovnání s loňskem nižší. Z důvodu redukce osevních ploch i propadu hektarových výnosů se sklidí méně pšenice ozimé a tritikale. Ječmene ozimého i jarního a žita bude také i přes rozšíření osevních ploch méně, a to kvůli nižším hektarovým výnosům. Meziroční navýšení sklizně se odhaduje u ovsa a pšenice jarní.

Podle zpřesněných odhadů, které Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2017, se očekává sklizeň základních obilovin v Jihomoravském kraji ve výši 759,4 tisíce tun při průměrném hektarovém výnosu 4,86 tun. Produkce by tak byla proti loňskému roku nižší až o 236,0 tisíce tun. Největší část tohoto propadu tvoří pšenice ozimá, které by se mělo sklidit až o 213,6 tisíce tun méně než loni, a dále pak ječmen jarní s poklesem objemu sklizně proti roku 2016 o 19,1 tisíce tun. Očekává se, že hektarové výnosy u všech základních obilovin budou nižší než v předchozím roce.

Letos bylo v Jihomoravském kraji oseto základními obilovinami 156,2 tisíce hektarů, z toho 69,8 % zabírají pole s pšenicí ozimou. Osevní plochy pšenice ozimé byly zredukovány z loňských 115,2 tisíce hektarů na nynějších 109,0 tisíce hektarů a při téměř čtvrtinovém propadu hektarových výnosů se předpokládá sklizeň ve výši 543,3 tisíce tun, čímž by skutečnost loňského roku byla naplněna pouze ze 71,8 %. Letos se očekává, že by se hektarové výnosy pšenice ozimé měly mezikrajském porovnání pohybovat od 4,98 tun v Jihomoravském kaji do 6,53 tun v Praze.

Jihomoravští zemědělci letos oseli pšenicí jarní 4,2 tisíce hektarů, a to je o 1,3 tisíce hektarů více v porovnání s loňskem. I při nižších hektarových výnosech, které představují 3,49 tuny a jsou o 1,28 tuny nižší než v roce 2016, by sklizeň měla být proti loňsku vyšší. Urodit by se mělo 14,7 tisíce tun zrna, loni to bylo 13,9 tisíce tun.  

Téměř pětina plochy se základními obilovinami byla oseta ječmenem jarním. Letos by se mělo při průměrných hektarových výnosech 4,64 tun sklidit 140,8 tisíce tun zrna, a to je o 19,1 tisíce tun méně než loni.  Také u ječmene ozimého, který zabírá 7,1 tisíce hektarů osevní plochy, se čeká, že hektarový výnos bude v porovnání s rokem 2016 nižší a dosáhne 5,52 tun, loni to bylo 6,45 tun.

Osevní plochy žita ozimého a jarního na jižní Moravě byly v tomto roce rozšířeny téměř o desetinu na 2,2 tisíce hektarů. Letošní počasí však jihomoravským zemědělcům nepřálo – podle šetření k 15. 8. 2017 by měl být průměrný hektarový výnos této plodiny v mezikrajském porovnání nejnižší, a to 4,09 tun, opak vykázal Olomoucký kraj (5,04 tun/ha). Při správnosti tohoto předpokladu by se mělo z jihomoravských polí sklidit 8,9 tisíce tun zrna, a to je o 6,7 % méně proti loňsku.

Očekává se, že se letos z 1,4 tisíce hektarů sklidí 4,4 tisíce tun ovsa, což představuje 117,8 % skutečnosti roku 2016. Naopak triticale by mělo být méně – sklidit by se mělo 8,0 tisíce tun, loni to bylo 10,0 tisíce tun.

Při očekávaném výnosu 2,72 tun z hektaru, který by při jeho naplnění byl téměř o čtvrtinu nižší než v roce předchozím, by se mělo urodit 107,0 tisíce tun řepky. V letošním roce je touto plodinou oseto 39,3 tisíce hektarů, a to je o 2,2 tisíce hektarů méně proti roku 2016.

Osevní plochy cukrovky technické se meziročně zmenšily o 2,6 % na 5,3 tisíce hektarů. Předpokládá se, že letošní sklizeň, která by měla představovat 267,7 tisíce tun, bude v porovnání s loňskem o pětinu nižší. Na této skutečnosti má největší podíl propad průměrných hektarových výnosů.

Letos se brambory celkem pěstují na ploše 1,3 tisíce hektarů. Tato plocha je proti roku 2016 menší o 234 hektarů. Také výnosy zaznamenaly proti loňsku snížení. Z hektaru by se mělo sklidit 22,07 tun brambor, a to je o 1,15 tuny méně než loni. Při naplnění předpokládaných výnosů, by se mělo sklidit 28,8 tisíce tun brambor, což je téměř o pětinu méně proti loňsku.

Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. srpnu 2017Odhad výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. srpnu 2017

Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2007 až 2016 a odhad sklizně 
k 15. 8. 2017 v Jihomoravském kraji
Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2007 až 2016 a odhad sklizně k 15. 8. 2017 v Jihomoravském kraji

Průměrné hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin v letech 2007 až 2016
v Jihomoravském kraji a v České republice
Průměrné hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin v letech 2007 až 2016 v Jihomoravském kraji a v České republice

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz

tel.: 542 528 230