Odhady sklizně - červen 2019

 

Sklizeň základních obilovin v Jihomoravském kraji, který je v mezikrajském porovnání jejich druhým největším pěstitelem, by měla dosáhnout 844,4 tisíce tun s meziročním nárůstem o více jak desetinu. Hektarový výnos bude podle odhadu vyšší v porovnání s předchozím rokem u všech plodin základních obilovin. Řepky se sklidí téměř o desetinu méně, a to kvůli redukci osevní plochy a nižšímu hektarovému výnosu. Propad hektarového výnosu uvádí i pěstitelé raných brambor, ale díky rozšíření osevní plochy se očekává objem sklizně na úrovni loňského roku.

Podle odhadů k 10. červnu 2019 by měla letošní sklizeň základních obilovin v Jihomoravském kraji, při naplnění očekávaného hektarového výnosu 5,39 tun, dosáhnout 844,4 tisíce tun. Při správnosti tohoto odhadu by byla skutečnost loňského roku překročena o 12,2 %. Základními obilovinami bylo v letošním roce oseto 156,6 tisíce hektarů, z toho 71,1 % tvoří plochy s pšenicí ozimou..

Pšenicí ozimou bylo v Jihomoravském kraji letos oseto 111,3 tisíce hektarů, což je v mezikrajském porovnání druhá největší plocha a tvoří 13,7 % republikové rozlohy s touto plodinou. Jihomoravští zemědělci odhadují, že letos z hektaru sklidí proti roku 2018 o 0,56 tun více zrna, a to 5,54 tun. I přes více jak desetiprocentní navýšení výnosu je hodnota tohoto ukazatele v mezikrajském porovnání nejnižší. Odhaduje se, že se sklidí 616,7 tisíce tun zrna, loni to bylo 549,6 tisíce tun. Osevní plochu s pšenicí jarní jihomoravští zemědělci zredukovali z 2,8 tisíce hektarů v roce 2018 na 2,0 tisíce hektarů v letošním roce. Hektarové výnosy by měly být v porovnání s rokem 2018 až o čtvrtinu vyšší; odhaduje se, že se letos z hektaru sklidí 4,73 tun. Sklizeň by tak měla dosáhnout 9,5 tisíce tun s propadem proti loňsku o téměř tisíc tun.

Letošní osevní plocha ječmene jarního, která dosáhla 26,4 tisíce hektarů, byla o 1,5 tisíce hektarů menší v porovnání s loňskem. Očekává se, že pokud se z hektaru získá 5,07 tun zrna, což je o 0,43 tun více v porovnání s rokem 2018, sklidí se 133,9 tisíce tun zrna s meziročním nárůstem o 3,3 %. Jihomoravští zemědělci odhadují, že letos sklidí 52,8 tisíce tun ječmene ozimého. Tento objem by byl vyšší v porovnání s rokem 2018 o 40,1 %. Na nárůstu by se podílelo nejen meziroční rozšíření osevní plochy ze 7,5 tisíce hektarů v roce 2018 na letošních 9,8 tisíce hektarů, ale i vyšší hektarový výnos, který se letos odhaduje na 5,37 tun, loni to bylo 5,00 tun.

 

Tab.1 Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2019Tab.1 Odhad výnosů a sklizní zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 10. červnu 2019

Žito bylo letos oseto na 3,1 tisíce hektarů, loni to bylo o 0,5 tisíce hektarů méně. Předpokládá se, že hektarové výnosy budou v porovnání s loňskem vyšší o 0,56 tun a dosáhnou 4,81 tun; sklizeň tímto bude meziročně navýšena více jak o třetinu na 14,9 tisíce tun.

Osevní plocha ovsa byla v letošním roce rozšířena o 3,7 % na 1,8 tisíce hektarů. Při hektarovém výnosu 3,49 tun, což je o 0,24 tun více proti loňskému roku, by se mělo sklidit 6,3 tisíce tun, a to by bylo o 11,2 % více než v roce 2018.

Z důvodu meziročního rozšíření osevní plochy tritikale téměř o desetinu na 2,2 tisíce hektarů a při naplnění předpokladu navýšení hektarového výnosu ze 4,16 tun v roce 2018 na letošní 4,77 tun, se odhaduje, že by jihomoravští zemědělci měli letos sklidit o čtvrtinu více této plodiny, a to 10,3 tisíce tun.

Letošní sklizeň řepky nedosáhne loňského objemu. Důvodem není jen zmenšení osevní plochy o 3,4 tisíce hektarů na letošních 39,4 tisíce hektarů, ale i propad hektarového výnosu. Loni se z hektaru sklidilo 3,32 tisíce tun, letos se očekávají jen 3,28 tun této plodiny. Při naplnění odhadovaného hektarového výnosu by se mělo sklidit 129,5 tisíce tun řepky, což je o desetinu méně ve srovnání s rokem 2018. 

Graf 1 Osevní plochy v letech 2009 až 2018 a sklizeň vybraných zemědělských plodin  v letech 2009 až 2018 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2019 v Jihomoravském krajiGraf 1 Osevní plochy v letech 2008 až 2018 a sklizeň vybraných zemědělských plodin  v letech 2009 až   2018 vč. odhadu sklizně k 10. 6. 2019 v Jihomoravském krajiJihomoravští zemědělci letos proti roku 2018 rozšířili plochu s ranými bramborami o 94 hektarů na 271 hektarů. Z hektaru se však meziročně sklidí o třetinu méně této komodity. Při odhadovaném hektarovém výnosu 18,19 tun, který je v mezikrajském srovnání nejnižší, se sklidí 4,9 tisíce tun raných brambor. Jihomoravský kraj je mezi kraji druhým největším producentem této plodiny s téměř čtvrtinovým podílem na republikovém celku, prvenství drží Středočeský kraj se 60,9 %.

Letošní rok jihomoravským pěstitelům jahod nepřál. Podle odhadu hektarový výnos dosáhl pouze 2,99 tun, což je v porovnání s rokem 2018 o 0,20 tun méně a také je nejnižší mezi kraji. Protože plocha s jahodami se letos proti loňsku rozrostla o 10 hektarů, sklizeň, která představuje 148 tun, překročí skutečnost roku 2018 o 17,6 %, tj. navýšení o 22 tun.

Očekává se, že se letos sklidí 171 tun třešní, což by bylo o 4 tuny méně proti roku 2018. V letošním roce by se mělo z jednoho stromu sklidit 4,29 kg ovoce. Tato hodnota, i když překročila loňskou skutečnost o 0,75 kg, je v mezikrajském srovnání nejnižší.

Jihomoravští zemědělci letos sklidí 849 tun višní. Toto množství bude, pokud se očekávání naplní, v mezikrajském srovnání druhé nejvyšší, prvenství drží kraj Středočeský. Z jednoho stromu se v Jihomoravském kraji letos sklidí 7,60 kg ovoce, v roce předchozím to bylo o 1,75 kg více. Propad výnosu a také redukce počtu stromů se promítne do objemu sklizně, která letos bude o třetinu nižší. 

Průměrný výnos rybízuangreštu je proti roku více jak dvojnásobný. Z 221,6 tisíce keřů rybízu se sklidí 303 tun ovoce s meziročním navýšením o 116,8 % a na 1,1 tisíce keřů angreštu by se podle odhadu měly urodit 2 tuny ovoce, loni to byla 1 tuna. 

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230